સસ્તી વેશ્યા અને રીક્ષાવાળનો લંડ – [ભાગ 1]

રાત્રે મોડા કાલુપુર રેલ્વે સ્ટેશને કાલુપુર સ્ટેશનથી રીક્ષા રાત્રે 1 વાગે પણ મળી જાય અને સવારે 4 વાગ્યે પણ. પણ આ રાત કંઇક અલગ હતી કેમ કે વરસાદ ફૂલ સ્પીડે વરસી રહ્યો હતો. હું મારા ધંધો પતાવીને કાંકરિયામાં લેટ થઇContinue reading… સસ્તી વેશ્યા અને રીક્ષાવાળનો લંડ – [ભાગ 1]