નીલમ અને કમલ [ભાગ-૧]

હું નીલમ આપની સેવા માં ફરીથી એક મસ્ત સ્ટોરી લઈને આવી છું . જુન મહિના ના ગરમી ના દિવસો જતા હતા ઘર માં એર કન્દીસન હોવા છતાં બે વાર સ્નાન કરવું પડતું હતું. સ્કુલ અને કોલેજો માં વેકેસન પડી ગયાContinue reading… નીલમ અને કમલ [ભાગ-૧]