મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૯]

ભાગ ૮ નું ચાલુ. મસ્તાની : બહુ મઝા પડી , હજી ય ગલી થાય છે . મને થાક લાગ્યો છે. પાને તને સુ થયું પેલું શું ? ઓર્ગેઝમ ?મેં : ના . નથી થયું . પણ મારી ફિકર નો ક્રીસ.Continue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૯]