નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૧૧]

ભાગ ૧૦ નું ચાલુ . ફરી એને સ્તન ના બહાર ના ભાગ પર ઠેર ઠેર ચુંબન કરવા માંડ્યા , અને જેમ પ્રવાસી ડુંગર ચડે એમ ધીરે ધીરે નીપલ તરફ જવા લાગ્યો . જયારે એના હોઠ શિખર પર પહોંચ્યા ત્યારે નીપલContinue reading… નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૧૧]