જન્નત કાકી [ભાગ ૨]

ભાગ બીજા નું ચાલુ આ વિચારી ને હું ગભરાઈ ગયો પણ પછી વિચાર્યું કે મિશન તો પૂરું કરવું જ છે અને આવો મોકો પાછો ક્યારેય નહિ મળે. એટલે મેં કાકી ને કહ્યું કાકી તમને જોઈ ને મારો લંડ દર વખતContinue reading… જન્નત કાકી [ભાગ ૨]

જન્નત કાકી [ભાગ ૧]

જન્નત કાકી – હું અને મારા કાકા કાકી પાસે પાસે જ રહી એ છીએ, મારા કાકા ના લગ્ન ને ૩ વરસ થઇ ગયા છે. મારા કાકી ના મોટા મોટા સ્તન જોઇ ને મારા માદરચોદ લંદ માં પાવર આવી જાય છે.Continue reading… જન્નત કાકી [ભાગ ૧]