અણધાર્યો આનંદ [ભાગ-૧]

દોસ્તો, મારી સાથે ઘટેલ એક બનાવ જે તમને ખરેખર રોમાંચિત કરી દેશે તે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું.  જે સમયે આ બનાવ બન્યો તે વખતે હું  તેમાં રહેલ બીજા પાત્ર ની કલ્પના પણ કરી શકું તેમ હતો નહિ, પણ મારેContinue reading… અણધાર્યો આનંદ [ભાગ-૧]