ખુબસુરત ઇન્ડિયન મેડમ(ભાગ ૨)

હું મારા ગાલ પર હાથ ફેરવતો બોલાવવા ગયો તેને બોલાવી લાવ્યો  મેડમે તેના પાસે ફાઇલ માંગી પણ તે ફાઇલ તો તૈયાર હતી નહિં , મેડમ ને જવાબ આપવા મા તે થોથવાય ગયો મેડમે ગુલાબી કસાયેલ હાથ ના સણસણતા તમાચા સાથેContinue reading… ખુબસુરત ઇન્ડિયન મેડમ(ભાગ ૨)