झवाड्या सुहालीची कथा

मित्रानो हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी नोकरी निमित्त मुंबई ला गेलो होतो मी ज्या ठिकाणी राहत होतो त्याच्या बाजूलाच एक नव विवाहित जोडपे राहत होते साधारण १-२ वर्ष झाली असतील त्यांच्या लग्नाला दोघे पण सुशिक्षित आणि नोकरी करणारे होते.. त्यातील जी विवाहित महिला जिच नाव सुहाली ती दिसायला जरा जास्तच मादक होती. सुहाली ची फिगर थोडी बस्टी होती पण तिचे स्तन आणि नितंब खूप भरदार होते साधारण ३६-३२-३६ ची फिगर असावी तिची.

तिचे ते भरलेले शरीर मोठ्या आंब्यासारखे स्तन गोल गरगरीत मोठे नितम्म्ब्ब मला तिच्याकडे जास्तच आकर्षित करायचे चालताना तिच्या ठुमकणाऱ्या नितम्ब्बांकडे पाहताना माझा बाबुराव चड्डी मधेच कडक व्हायचा.

सुहाली ची नजर पण भिर भिरती होती. बघताना ती कोणाकडे हि मादक नजरेने पाहत असे. माझ्याकडे पण तिने असेच २-३ वेळा पहिले तेव्हाच मला वाटल कि हि दिसते तेव्हढी सभ्य नाही. मी पण तिच्या नजरेला नजर देऊन तिला पटवण्याचा प्रयत्न करू लागलो पण तिला पटवणे एव्हडे सोपे नव्हते. म्हणून ती ज्या बस ने जायची त्याच बस ने मी पण प्रवास करू लागलो..

एकदा बस मस्त खचाखच भरलेली होती त्या गर्दीत मी बरोबर तिच्या मागे उभा राहिलो. बस मध्ये एव्हढी गर्दी होती कि हलायला पण जागा नव्हती त्या गर्दीत तिचे नितम्म्ब्ब मस्त माझ्या बाबुराव ला घासत होते सुरवातीला मला थोडी भीती वाटली म्हणून मी थोडा मागे झालो पण थोड्या वेळाने सुहाली च मागे येउन तिचे नितंब माझ्या बाबुराव ला घासत होती. कदाचित तिला माझ्या बाबुराव चा कडक पण जाणवला होता..

मी पण मग जरा नॉर्मल झालो जसा चान्स मिळेल तसा मी माझ्या हाताने तिचे नितंब दाबू लागलो आह्ह काय नरम आणि गोल गरगरीत होते तिचे नितंब. ती पण एकदम नॉर्मल होती जस काही घडलच नाही ती पण छान एन्जोय करत होती नंतर मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो पंजाबी ड्रेस घातला असल्यामुळे तिने तिच्या ओढणी ने तिचे स्तन झाकले होते. मी पोटावरून हळू हळू हात वर सरकवत तिचा उजवा स्तन हळूच दाबला तिला एकदम धक्का बसला वर ओढणी असल्यामुळे आजूबाजूला कोणाला काहीच समजले नाही.

जसा मी स्तन दाबला तिने हळूच एक उसासा सोडला आणि तिच्या तोंडून नकळत आह्ह असे शब्द उच्चारले गेले.कंबर माझ्या कडे करून ती तिचे नितंब माझ्या बाबुराव ला घासत होती जणू काही नकळत सांगत होती कि मार माझी गांड मागून पण खूप गर्दी असल्याने मी स्वतावर कंट्रोल ठेवला पुढच्या stop ला आम्ही दोघे पण उतरलो. उतरल्यावर ती माझ्या कडे पाहू लागली मला दोषी असल्या सारखे वाटले मी sorry बोललो आणि तिथून निघून गेलो..

पण मला माहित होत कि तिला पण हेच हव होत आणि तिने ते एन्जोय करून दाखवलं पण होत, मी शेजारीच राहत असल्याने हळू हळू मी तिच्याशी जवळीक साधून तिच्याशी मैत्री वाढवू लागलो..

तिच्याशी बोलताना तिचे डोळ्यात डोळे घालून बघणे, बोलताना गालातल्या गालात हसणे, मला आवडू लागले. मी मनाशी निश्चय केला कि हिला पटवून झवायची. मी संधी शोधत होतो. आणि ती संधी एक दिवस मला आयती चालून आली.

एक दिवस रविवारी तिने मला तिच्या घरी बोलावलं. मला थोडा आनंदच झाला कारण घरी कधी कधी ती टाईट लेन्गीज किवा कॅप्री मध्ये असायची त्यामुळे तिच्या मांड्या आणि नितम्बाचा आकार बघायला मिळणार होता. तो पण एकदम जवळून. मी घरी गेलो आणि अवाकच झालो. कारण त्यांच्या घरी ती एकटीच होती. मी घरी गेल्यावर ती माझ्याकडे एकदम मादक नजरेने पाहू म्हटली “त्या दिवशी बस मध्ये जे केलस ते परत करशील का?” मला काय समजायचं आहे ते मी समजलो. मला पण हेच हव होत..

सुहाली टाईट सलवार कमीज मध्ये होती अंगावर ओढणी नव्हती त्यामुळे तिच्या स्तनांची गोलाई छान दिसत होती. आजूबाजूला कोणी नाही हे पाहिल्यावर सरळ सुहाली ला माझ्या मिठीत घेतली आणि वेड्या सारखी चुंबने घेऊ लागलो ओठावर गालावर मानेवर कानावर जिथे मिळेल तिथे चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. सुहाली पण हळू हळू गरम होऊन सुस्कारे सोडू लागली. तिच्या गालावर पावडर चा छान सुगंध येत होता. हळू हळू मी तिच्या ड्रेस वरून तिची दोन्ही स्तने कुस्करु लागलो.

तिच्या नकळत तिच्या ड्रेस ची चैन खाली ओढून तिचा ड्रेस पाठीमागून पूर्ण काढला. तिच्या गोऱ्या खांद्यावर मी नकळत चुंबने घेऊ लागलो सुहाली निमुटपणे सहन करत होती बहुधा तिला पण हेच हवे होते.

ती निमुटपणे सगळ सहन करत होती. मी मात्र तिच्या सर्वांगावर चुंबनांचा वर्षाव करत होतो गाल ओठ मान खांदे जिथे मिळेल तिथे वेड्यासारखा चुंबन घेत होतो. सुहाली आता चांगलीच गरम होऊ लागली. तिने देखील माझ्या चुम्बनांना प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली मी जेव्हा तिचे ओठ चोखायला सुरवात केली ती देखील माझ्या ओठांना चोखु लागली. जिभेला जीभ लावू लागलो आम्ही तिच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझ्या अंगातून शहारे येऊ लागले तिच्या जिभेची चव गोड वाटू लागली मी तिची संपूर्ण जीभ माझ्या तोंडात घेऊन चोखु लागलो. सुहाली ने पण मोठ्या आनंदाने तिची जीभ माझी तोंडात दिली. चुंबन घेत घेताच मी सुहाली च्या ब्रा चा हुक मागून काढला.

“म्म्म्म्म्म काय रे निलेश किती घाई, बेड रूम मध्ये चाल ना” सुहाली एकदम लाडिक स्वरात दाताखाली ओठ चावून आणि डोळा मारून म्हणाली. मी पण एकदम खुश झालो. सुहाली ला उचलून मी बेड रूम कडे जाऊ लागलो. सुहाली दोन्ही हात माझ्या गळ्यात अडकवून माझ्याकडे एकटक बघत होती. तिचे ते अर्ध नग्न रूप पाहून मी पण उत्तेजित होत होतो. बेड रूम मध्ये गेल्यावर मी डोअर लॉक केला आणि सुहाली ला बेड वर झोपवली.

ती आता तिचे नग्न स्तन तिच्या दोन्ही हातानी लपवण्याचा प्रयत्न करीत होती. परंतु स्तन खूप मोठे असल्यानी फक्त स्तनांची बोंडे च लपवणे तिला शक्य झाले यावर मी सुहाली ला बोललो, ” कशाला त्या बिच्यार्याना लपवतेस.” मी तिच्या जवळ गेलो आणि सरळ तिचा हात बाजूला करून एक स्तन दोन हातानी धरला हळुवार पाने त्याला दाबू लागलो. “बाप रे खूप मोठा आंबा आहे हा. खूप रसाळ दिसतोय.” अस बोलून मी माझे ओठ सरळ तिच्या निप्पल्स कडे नेउन हळुवार पाने चोखु लागलो.

मधेच तिच्या निप्पल्स वरून जीभ फिरवू लागलो. सुहाली आता जास्तच गरम होऊ लागली. “आआह्ह्ह्ह स्स्स म्म्म्म्म आअह्ह्ह आआअह्ह ” अस म्हणत सुहाली उसासे सोडू लागली. मी हळुवार पणे दोन्ही स्तन आळी पाळीने चोखु लागलो. आआअह्ह्ह हा काय स्तन होते ते एकदम नरम आणि निप्पल्स ची चव आअह्ह्ह हा हा हा. हळू हळू मी खाली सरकू लागलो. सुहाली च्या गोर्या गुळगुळीत पोटावर चुंबने घेऊ लागलो, सुहाली च्या बेंबी मध्ये जीभ घालून मी तिची बेंबी चाटु लागलो. “आsss आ आअह्ह आह्ह्ह्ह नको ना स्स्स्स्स्स खूप गुदगुल्या होत आहेत.” सुहाली माझ डोक धरून बोलली.