શાડીઓ , દેશી સ્ત્રી ઓને શાડીઓ ખુબ પસંદ હોય છે .

દેશી સ્ત્રી ઓને શાડીઓ  ખુબ પસંદ હોય છે  અને તેઓ શાડીઓ મેળવી લેવા કયાય થી અને કોઇ પણ કિમતે હમેશા તૈયાર હોય છે . મારી એક સુંદર યુવાન સ્ત્રી મીત્ર છે .
તેણે હજુ સુધી કોઇ ની પાસે તેની ચૂત  ચોદાવી ન હતી હું પણ તેને પામવાના પ્રયત્નો માં જ હતો તેનો જન્મ દિવસ નજીક  આવતો હતો મને તેને શાડી ભેટ મા આપી  પટાવવાનો વિચાર આવ્યો મે તેણીની  પસંદ ગુલાબી શાડી ખરીદી અને એક હોટેલમા જમવા લયી જઇ પટાવવાનુ  નક્કી કરી લીધુ . મે તેને તે દિવસે જન્મ  દિવસ ઉજવવાના બહાને સારી હોટેલમા લઇ ગયો  રુમ બુક કરીને બંને રુમ મા જયી  તેની પસંદની ડીશ મંગાવી ને જમ્યા પછી મે તેના માટે લાવેલ ગુલાબી શાડી મે તેને મારા હાથે જ પહેરાવી .
શાડી કિમતી હતી તેણી ખુશ થઇ ગયી પછી મે તેને પથારીમા બેસાડી ને તેના વાળમા હાથ ફેરવવા લાગ્યો પછી ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતો ગયો  તેના સત્નો મધ્યમ સાઇઝના હતા જેવા મે તેને દબાવ્યા તેણી ઉતેજીત થવા લાગી  ત્યાથી પણ નીચે ઉતરી મે તેનો ચણીયો ઉંચો કરીને તેની ગોરી જાંઘ પંપાળવા માંડી.
હવે તે તૈયાર બની ગયી હતી ચોદાવા માટે મે તેને તે જ હાલતમા ખોળા મા બેસાડી મારો લંડ તેની કુંવારી ચૂતમા ચડાવી દીધો  અને તેની ગાંડથી પકડીને ઉંચી નીચી કરી  ચોદવા લાગ્યો તેની પહેલી ચૂદાય હોવા થી લોહી નીકળતુ હતુ .
મે ફરી વખત વધારે મજા કરીશુ એવુ વિચારીને તેને છોડી દીધી  આમ દેસી સ્ત્રી ઓ ને પટાવવા માટે શાડીઓ  ઉતમ વસ્તુ ગણાય છે .