અમારા વિસ્તારમા આવી એક દેસી જોડી રહે છે .

દેસી જોડી  ગામડામાં રહેતા યુગલો  અથવા અભણ યુગલોને દેસી જોડી કહેવાય છે . મે એવા એક દેસી જોડીને સેકસ નો  આનંદ માણતા જોયા તે લોકોની બધી  સેકસ ક્રીડા ઓ તદન સ્વભાવીક હોય છે . તેમા જરા પણ અભીનય હોતો નથી જો કે તે લોકો સ્ત્રીઓ પ્રત્યે રફ હોય છે . અમારા વિસ્તારમા આવી એક દેસી જોડી રહે છે .
હુ કોઇ કામ માટે બપોરના સમયે તેના ઘરે ગયો હતો ત્યારે તે લોકો  તેના પલંગ પર સુતા સુતા મસ્તી કરી  રહ્યા હતા , મે તે સંતાઇને બારણાની  તીરાડમાથી જોવાનુ નક્કી કયૃ મે જોયુ  કે તે યુવાને તેની પત્નીને સુવાડી હતી અને તેના સુંદર માંસલ શરીરની માલીશ કરતો હતો , તે યુવતીના સ્તનો માલીશ કરવાના લીધે ટાઇટ થઇ ગયા હતા તેણીએ તેનો લંડ હાથમા લઇ લીધો સુંદર ગોરા નાજુક હાથોમા આવતાજ તે લંડ ટાઇટ થઇ ગયો તો  તેણે તે લંડને તેના ગુલાબી હોઠોમા લઇને ચુસવા લાગી  બંને ઉતેજીત બની ગયા તે યુવાને તેના લંડને ચીકની ચુતમા મુકી દીધો અને જોરથી ચોદવા લાગ્યો થોડી વારમાજ તેની કડક ચુત ફાટી ગઇ .
તો તેણે તેને ઉંધી સુવાડીને તેની ગાંડ મારવા માંડી  આખરે તેણે ગાંડ પણ ફાડી નાખી પછી બંને થાકીને સુઇ ગયા , મને દેસી જોડીના સંભોગને જોવામા મજા આવી.