પુરુષ વેશ્યા અને કામુક ભાભી- [ભાગ ૩]

પુરુષ વેશ્યા અને કામુક ભાભી ભાગ ૨ માં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મેં મારો લંડ કામુક ભાભી ની ચુતમાં આખો ભરાવી એના સ્તન મોમાં લીધા.હવે આગળ વાંચો.

ભાભીના સ્તન મોમાં લેતા મને બહુ મજા આવી રહી હતી કેમકે આ સ્તન એકદમ કડક અને ઉભારવાળા હતા, જયારે બીજી બધી ભાભીઓ અને આંટીઓ ના સ્તન જેમને હું રેગ્યુલર ચોદતો હતો એ લબડેલા અને જાણેકે મરેલા લાગતા. ભાભી પણ મારો લંડ એમની ચુતમાં જતા હવે એકદમ કામુક બની ગયા હતા અને એ મને આમતેમ સહેલાવીને મને લંડ ના ઝટકા મારવા પ્રેરિત કરવા લાગ્યા. મારો લંડ હે મેં ધીરે ધીરે અંદર બહાર કરવા લાગ્યો અને વચ્ચે વચ્ચે હું તીવ્ર ઝટકો આપતો ભાભીની ચુતમાં જેથી આખો લંડ ગોટા સુધી ભાભીની ચૂત ફાડતો હોય એમ અંદર જતો અને કદાચ ભાભી પણ એ વસ્તુ માં બહુ મજા આવતી હોવાથી દરેક આવા ઝટકા વખતે મને જોરથી દબાવતી હતી.

હવે મારો લંડ ભાભીની ચુતમાં ઘણા બધા ઝટકા મારી ચુક્યો હતો, હવે મેં પોઝીશન બદલવા માટે લંડ બહાર કાઢ્યો અને ભાભી ને સોફા ઉપર એક પગ મુકાવીને ઉભી રાખી અને હું પોતે સોફા ઉપર એમાં બે પગ વચ્ચે બેઠો હતો. ભાભીની ખુલ્લી અને ચીકણી ચૂત મારા લોડા ની ઉપર હતી. મેં ભાભીને હાથ પકડી ધીરે ધીરે મારા લંડ પર બેસાડી અને ભાભી લંડ પોતાના ચુતમાં ઉતારવા લાગી, મેં લાગ જોઇને ભાભીની ચુતમાં એક તીવ્ર ઝટકો માર્યો અને આ પોઝીશન એટલી પીડાવાળી હતી કે ભાભીએ પોતાના મોમાંથી એક ચીસ નાખી દીધી. ભાભીને ચીસે મને જાણેકે વધારે કામુક બનાવી દીધો અને હું મારા લંડને હવે જલ્દી જલ્દી અંદર બહાર કરવા માંડ્યો. હવે મેં ભાભીના બેઉ પગ મારા કમર ફરતે વીંટળાઈ ને ગોઠવ્યા અને હું ચુતમાં જ મારો લંડ રાખીને ઉભો થયો.

આવું કરતા જ મારો કદાવર લંડ ભાભીની ચુતમાં જ રાખીને મેં ઉભા થઈને ભાભીને વેલા ની જેમ મારી ફરતે વીંટી દીધી. ભાભીને હવે મેં એની ગાંડ ઉપર હાથ રાખીને ઝડપથી ઉંચી નીચી કરવા માંડી. એમતો હું હટ્ટોકટ્ટો હતો પણ ભાભી તોય મને ભરી લગતી હતી. મેં એની ગાંડ પકડીને ભાભીને ઉપર નીચે કરતા મારો કદાવર લંડ ભાભીની ચુતમાં મસ્ત રીતે અંદર બહાર થવા લાગ્યો અને હું વચ્ચે વચ્ચે ભાભીના ખબ ઉપર હોઠો ફેરવતો જેથી ભાભી પણ ગરમ ગરમ હોઠો ના સ્પર્શથી વધારે અને વધારે ઉત્તેજિત થાય. હવે ભાભી જાણેકે બહુ જોશમાં આવી ગઈ હતી અને એણે મને મારા ખભા પર જોરથી હાથ વીંટીને જલ્દી જલ્દી પોતાની ગાંડ હલાવવા માંડી અને મારો લંડ જોર જોરથી પોતાની ચૂત માં લેવા લાગી.

ભાભી ની ચુતમાં મારો લંડ હવે બહુ ભીન્ચમાં આવેલો લાગતા મેં ભાભીને નીચે ઉતારી, એમ પણ એ ૫૦ કિલો ની ભાભીને ઉપાડી ઉપાડીને મારા બાવડા દુખાડી ચુક્યો હતો. મેં ભાભીને હવે સોફા ઉપર ઘોડી વળાવી અને હું મારા બેઉ પગ સોફા પર રખોઈ ચઢી ગયો અને પાછળથી ભાભીની ચુતમાં લંડ ઘાલ્યો, દોસ્તો તમે કલ્પના કરી શકો છો કે આ પોઝીશન કેટલી કામુક અને મજેદાર હશે. અને એમ પણ ઘોડી વળાવીને ચોદો એટલે લંડ ઉપર દબાણ વર્તાય અને ભલભલો પુરુષ કામુક હોય એમાંથી મદહોશ થઇ જાય. મારી સાથે પણ કંઇક એવું જ થયું અને હું ભાભીની ચુતમાં અંદર થતા મારા લંડને જોઇને વધારે કામુક થતો ગયો, મારા હાથ ભાભીની ગાંડ ઉપર ફરતા હતા.

હવે મારી હદ આવી ગઈ અને મારા લંડમાંથી એક પિચકારી નીકળી અને ભાભીની ચૂત મારા કન્ડોમમાં રહેલા વીર્યની ગરમી અનુભવવા લાગી, મેં ધીરે ધીરે રહીને મારો લંડ બહાર કાઢ્યો અને સોફા પર બેસી ગયો. ભાભી ઉઠી અને કપડા પહેરવા લાગી. એ રાત્રે મેં ભાભીને ત્રણ વખત તૃપ્ત કરી અને ૨ વખત તો એની ગાંડમાં પણ લંડ આપ્યો. પુરુષ વેશ્યા બનવાના બીજા અનુભવો તમને બીજી કોઈ સત્ય વાર્તામાં કહીશ.ત્યાં સુધી આપ મને જણાવો કે પુરુષ વેશ્યા તરીકેનો મારો આ અનુભવ તમને કેવો લાગ્યો.