માધુરી મેડમની બે લંડો વડે ચૂદાય .

માધુરી મેડમ એક મોટી કંપની મા મેનેજર છે તેના હાથ નીચે ૨૫ માણસો નો સ્ટાફ તેના હુકમ પ્રમાણે કામ કરે છે . પણ મેડમ ની તકલીફ એ છે , કે તે કુંવારા હોવાના કારણે તેનો મગજ હમેંશા ગરમ રહે છે .

તેની ચૂત કુંવારી ચૂત ની જેમ સ્વભાવ પણ ખુબ કડક છે કોઇ પણ સ્ટાફ મા કોઇ નાની એવી ભુલ હોય તો પણ મેડમ તેને ચેમ્બર મા બોલાવી ઘઘલાવી નાખે ક્યારેક ધોલ ધપાટ પણ કરી લે .

માધુરી મેડમ ને તેની એક બહેનપણી એ સેક્સી બલ્યુ ફિલ્મ બતાવી મેડમ ની ચૂત અને શરીર મા આગ લાગી ગયી કામજ્વર થી તેનુ શરીર ભઠ્ઠી ની જેમ તપવા લાગ્યુ તેણી એ ઓફીસ મા તેના હાથ નીચે કામ કરતા બે પીયુન ને બોલાવ્યા ચોદવા માટે .

તે લોકો ને એવુ લાગ્યુ હતુ કે મેડમ ને ઘરે કંઇ કામ કરવા માટે બોલાવ્યા હશે તે લોકો તો તૈયાર જ હતા જો મેડમ ખુશ રહે તો નોકરી સલામત રહે મેડમ સાહેબે તે બંને પાસે ઘર સાફ કરાવ્યુ .

મેડમ તેને તરસી નજરો થી જોતા હોય તેવુ બંને ને લાગ્યુ પણ આખરે નોકર ને પોતાની મેડમે તે લોકો ને કહ્યુ કે જો તે બંને તેણી ને ખુશ કરી આપશે તો તે બંને હા પાડી બોલ્યા તમે અમારા માલીક છો જેમ કહેશો તેમ કરી આપીશુ .

માધુરીએ તે લોકો ના કપડા ઉતરાવી નગ્ન કરી પોતાના કપડા પણ ઉતરાવ્યા તેમની પાસે બંને નોકરો મેડમ નુ સુંદર સુડોળ યૌવન જોઇ ને ઉતેજીત થઇ ગયા તેમના લંડ ટાઇટ થઇ ચૂત ચોદવા ાટે ગોતવા લાગ્યા મેડમે તેઓ ના મજબુત હાથો વડે પુરા શરીરની માલીશ કરાવી .

હવે માધુરી ની ચૂત પણ ચોદાવા માટે તૈયાર હતી તેણે બંને ને એક એક બાજુ સુવરાવ્યા તેની સાથે પથારી મા એક ને ચૂત મા લંડ ચડાવવા કહ્યુ અને બીજા ને ગાંડ મારવા કહ્યુ તે બંને ખચા ખચ કરતા ચાલુ થઇ ગયા .

મેડમના સેક્સી સીસકારા ઓ થી ઓરડો ગુંજી ઉઠ્યો બંને બાજુ ચોદાવા મા મેડમ ને ખુબ મજા આવી રહી હતી ઘણા સમય સુધી ચોદાવી ને મેડમ ની ચૂત અને ગાંડ પણ શાંત થઇ ગયી પછી તેણી એ બંને નોકરો ને સારી એવી રકમ સાથે વિદાય આપી .