કરીના ની ચૂદાય – ૨

તે દિવસે સાંજે કરીના વિજય ને મળવા તેના ઘરે ગઇ વિજય તેની જ રાહ જોતો તેણે દરવાજો બંધ કરી તેણી ને તેના પગ નીચે બેસાડી કહ્યુ કેમ છો મેડમજી હવે તો મને ચોદવા આપશો ને ?

તો કરીના બોલી હવે હું તમારી ગુલામ છુ જે કરવુ હોય તે કરો , વિજયે તેને ઉભી કરી બે તમાચા લગાવ્યા પછી તેના કપડા ઉતારવાનુ કહ્યુ કરીના બધા કપડા કાઢી ને નગ્ન થઇ ગયી ત્યારે વિજયે તેને પોતાના શરીર સાથે દબાવી ચુંબનો થી નવડાવી દીધી હવે તેણી ઉતેજીત થવા લાગી હતી તે જલ્દી ચોદવા માટે વિજય ને કહેવા લાગી .

પણ વિજય તો તેણી નુ અભીમાન ઉતારવા માંગતો હતો તેણી એ પોતાના રુપ ના અભીમાન થી ઘણા યુવકો ને પોતાના સેન્ડલ પહેરેલ પગ મા માથુ મુકાવી સારી રીતે કચડી ને તેના સેન્ડલ જીભ વડે ચાટી ને સાફ કરાવ્યા હતા .

વિજયે તેણી ના શરીરના બધા અંગો દબાવી કચડવા લાગ્યો તેના શરીર સાથે , પછી કરીના ને પોતાનો મોટો લંડ હાથ મા પકડાવી થોડી વાર ચુંસાવ્યો જ્યારે તેનો લંડ પુરો ટાઇટ થયો ત્યારે તેણે કરીના ને પથારી મા સીધી સુવડાવી લંડ નને તેની ચીકણી ચૂત મા ચડાવી ચોદવા લાગ્યો .

કરીના સેક્સી સીસકારા ભરતી વિજય ને સાથ આપતી હતી બસ થોડા કુદકા મારતા કરીના ની કડક ચૂત ફાટી ગઇ પણ વિજયનો લંડ હજુ પણ ટાઇટ હતો માટે તેણે કરીના ને પકડી ને ઉંધી સુવાડી ને તેની મોટી ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાંડ મારવા લાગ્યો .

હવે તેણી કરગરવા લાગી તેને છોડી દેવા માટે તેની ગાંડ મા વિજય નો મોટો લંડ ખુબ દુખતો હતો . પણ વિજયે તો તેના લંડ ની ગરમી પુરી રીતે શાંત થઇ ત્યા સુધી ગાંડ મારવાનુ ચાલુ રાખ્યુ .

આખરે વિજયે નો લંડ કરીના ની ગાંડ મા ખાલી કરી દીધો પછી તેણી પાસે વચન માગ્યુ હવે પછી કોઇ પણ યુવક ને હેરાન નહી કરશે અને ઘરે પાછા ફરવા માટે રજા આપી .