કરીના ની ચૂદાય – ૧

અમારા શહેરમા એક કરીના નામની સુંદર યુવતી રહે છે , તેની પાછળ અમારા ગામના લગભગ બધા જ યુવાનો પાગલ છે , તેણી છે જ એટલી રુપાળી કે કોઇ પણ તેની પાછળ ફરવા માંડે .

કરીનાને એક શોખ છે તે રોજ કોઇ અલગ નવો યુવાન શોધી તેને માત્ર આંખ મારો પેલો તો બીચારો ખુશી થઇ તેની પાછળ ચાલવા લાગે જ્યારે કોઇ એકાંત સ્થળે બંને પહોંચે ત્યારે કરીના તે યુવાન ને ઇશારો કરી ને પાસે બોલાવી લે તે યુવાન ખુશી થઇ તેણી પાસે પહોંચી જાય .

પછી કરીના તેની સાથે વાતો કરતા પુછે કે તારે મને ચોદવી છે ? સ્વભાવીક છે કોઇ પણ યુવાન હા જ પાડવાનો , તેણી કહે કે જો તુ મને હું કહુ તેમ કરી ને ખુશ કરી દઇશ તો હું તને ચોદવા આપીશ .

જો તે યુવાન હા પાડે તો કરીના તેને બે તમાચા લગાવી તેના સેન્ડલ ઉતારી આપવાનો હુકમ હુકમ આપે જ્યારે તે યુવાન તેણીના સેન્ડલ ઉતારી ને તેણી ના હાથ મા આપે ત્યારે તેણી તેના મોઢા અને પીઠ પર સેન્ડલ મારવા લાગે .

જ્યારે તે યુવાન રડવા માંડે ત્યારે તેણી તેને કુકડો બનાવી ગાંડ પર લાત મારી ભગાવી દે . પણ એક દિવસ તે વિજય ને આ રીતે ફસાવીને લઇ ગયી .

વિજય ને પહેલે થી જ ખબર હતી કે તેણી શુ કરવાની છે . માટે વિજયે પણ કરીનાને ફસાવવાનો રસ્તો વિચારી લીધો હતો , જ્યારે બંને એકાંત સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે વિજયે તેના મોબાઇલ ફોન મા વિડીયો રેકૃડર ઓન કરી તેણી એ તેની સાથે જે કઇ પણ કરતી હતી તેની ક્લીપ બનાવી લીધી .

પછી જ્યારે તેને ગાંડ પર લાત મારી ભગાડવાની વાત કરી ત્યારે વિજયે તેને કહ્યુ કે તેણી ની વિડીયો ક્લીપ તૈયાર છે હવે તે ક્લીપ તે સમાજ અને પોલીસને આપી દેશે .

તો કરીના વિજયના પગ પકડીને તેમ ન કરવા કહેવા લાગી પછી વિજય આવા સરસ મોકો છોડી દે તેવો મુરખ ન હતો .

તેણે કહ્યુ કે જો તેણી સાંજે પાંચ વાગ્યે તેના ઘરે આવી ચોદવા આપશે તો તે કોઇને કશુ પણ કહેશે નહી , તેણી એ વિજયને વચન આપ્યુ અને તે બંને છુટા પડી પોત પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા …

cont.