कामवाली बाई आणि माझी मज्जा

तो दिवस होता रविवारचा, नेहमीप्रमाणे ती स्वचता करावयास आली. ती काम करत होती, मी जसा मध्येच पोहोचलो. ती काम करत होती. जसी ती ड्रायर काढावयास निघाली मला तिच्या शोर्त्स मधून तिची घट्ट पुसी दिसत होती आणि तिने काहीच आतील कपडे घातले न्हवते. मी तिच्या मागून बघितले. आणि माझा हात तिच्या नितंबावर ठेवला तिने लगेचच माझ्या ह्या गोष्टीला प्रतिसाद दिला.

मग ती वळली आणि तिने मला खूप उत्कांतपणे कीस करत शर्टाची बटणे सैल केली. तुझी जीभ माझ्या मानेवरून फिरली आणि चोखत सरळ चेस्त वरून खाली मानेपर्यंत उतरली आणि माझ्या पान्त चे बक्कल काढत बाजूच्या बॉक्स वर विसावली.

आणि लंड बाहेर निघाला. मग ती गुध्य्ग्यावर बसली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेवून चोखावयास सुरुवात केली. तिने तिची जीभ माझ्या बॉल्स वर सुधा फिरवत राहिली. मी अधून मधून तुझ्या केसामधुन हात फिरवत राहिले.

जसा मी माझा हात तिच्या शर्टवर फिरविला आणि तिची ब्रा काढून टाकली. तिचे ब्रेस्ट घट्ट आणि फर्म होते. माझी जीभ मी वापरली आणि तिच्या स्तनावर फिरवत राहिलो.

तिचे स्तनाग्र, निपाल्स खेचत राहिलो आणि तिचे ते मोठे उंचावते खाली वर करत राहिलो आणि तिच्या पुसिच्या उन्चावात्यावर हात फिरवत राहिलो.

मी तिच्या सपाट पोटावर माझी जीभ फरवत राहिलो. आणि करत करत तिच्या त्या पुसी च्या गोड खड्यात शिरलो.

मग मी माझे डोके अजून खाली घातले आणि माझी जीभ तिच्या गरम जुसी फक्बोक्स मधून आत बाहेर करू लागलो. मग मी तिला वर उठविले आणि माझ्या एका हातामध्ये ती आणि दुसरा हात तिच्या उरोजावर फिरवत होते.

आणि मग मी तिच्या नितंबावर सुधा हात फिरवू लागलो, मी आनंदाने ओरडत होतो.

मी खूप जवळ पोहोचलो होतो. वाशिंग मशीनच्या कोर्नेर मध्ये नेव्हून मी तिला खूप उत्कंठतेने कीस करत राहिलो.

आणि तिची चूत माझ्या लांडावर संपर्कात आली आणि वाशिंग मशीन ची हालचाल मला जाणविली.
तीने आपला हात पायांच्या मध्ये नेला आणि तिच्या चुदिमधून निघालेला गोड जूस माझ्या जाड कॉक भोवती गुंडाळला.

आणि माझा कॉक आता चांगलाच ताठ झाला होता.

मग तिने मला तिच्या पुसीं मध्ये लंड घालावयास सांगितले. मी मागे वाकलो आणि हळूच लंड तिच्या कॉक मध्ये घातला आणि तिची ओली पुसी मला चांगलीच वाट काढून देत होती.

मग माझा लंड जसे जसे काम करू लागला तसे तिने माझे नाव घेत पुकारण्यास सुरुवात केली, आंणी म्हणू लागली कि मी किती वाईट आहे आणि कॉक चे पंपिंग एन्जोय करू लागली.

माझे लांदाचे स्ट्रोक जसे वाढत होते तसे तिचे चीत्कारणे सुधा वाढत होते. आणि मी तिची गांड चुरडू लागलो.

मी तिला चोदत राहिलो आणि तिचे ओठ आणि जीभ एकमेकांमध्ये मिसळत राहिलो.

मग ती खूप ताणली गेली आणि जवळजवळ पाणी सोडणारच होती आणि मी माझे लंडाचे डोके तिच्या जी-स्पोट वर रगडू लागलो आणि तिने मला अजून अजून जोरात चोदाव्याची विनंती केली.

मी अजून जोरात लंड तिच्या आत घातला. आणि मशीन च्या व्हायब्रेशन चा आणखी आणखी फायदा घेतला. माझा लंड सुधा आता खूप ततून गेला होता.

आणि आता कधीही त्यातून गरम पिचकारी निघणार होती. मग मी हळूच तिला खाली ठेवले आणि माझ्या लंडचा वेग वाढविला, मग काहीच वेळात आम्ह्च्या दोघाचे पाणी निघाले आणि आम्ही तसेच त्या स्तिथीत राहिलो.

मग हळूच ती माझ्यापासून बाजूला झाली आणि मी मला स्वताला स्वच करावयास बाथरूम मध्ये गेलो आणि ती सुधा कपड्यांसोबत स्वताला स्वच करत राहिली.

तिची त्या दिवशाची चांगलीच साफ सफाई झाली