બદનામ છોકરી ને બુઢાઓએ ચોદી- [ભાગ ૨]

દોસ્તો આગળના ભાગમાં આપે જોયું કઈ રીતે મેં મારા પપ્પાને અમારી દુકાનના પાછળના ગોડાઉનમાં એક બદનામ છોકરી પ્રિયંકાને લંડ ચુસાવતા જોયા હવે પપ્પા અને બદનામ છોકરી ચોદવાનું શરુ કરી ચુક્યા હતા…હવે આગળ વાંચો.

પપ્પાએ પ્રિયંકાને ગુણ ઉપર બેસાડી અને પોતાનો તાકાતવાન લંદ એક જ ઝટકા માં એની ચુતમાં ભરાવી દીધો હવે એ બેઉ ચોદકામ નો ખેલ પાર પાડવા લાગ્યા, વચ્ચે વચ્ચે મારા પપ્પા દુકાન ના અર્ધા શટલ તરફ જોતા હતા કે કોઈ આવી નાં જાય પણ જેને આવવું હતું એ તો ક્યારનો આવી ગયો હતો. પ્રિયંકા દેખાવે સામાન્ય અને કાળી હતી. એની ચૂત કોલસા જેવી હતી પણ ભાઈ આતો લંડ છે. ગરમ કાણું મળતા કલરને શું કરવું છે.

પપ્પા એ કાળી ચૂત ને બરાબર ઠેબ્તા રહ્યા અને વચ્ચે વચ્ચે પ્રિયંકાના મોટા અને ૨ લીટરિયા બોબલા દબાવી લેતા. પ્રિયંકા કદાચ મારા બાપનો જુનો શિકાર હતો કેમકે એ પપ્પાને વચ્ચે વચ્ચે કહેતી,

“પટેલ ધીરે ધીરે કરો મને કોઈ ઉતાવળ નથી.”

પપ્પા બોલ્યા,

“ભોસડીની કોઈ આવી ગયું તો મારી ફજેતી થશે.”

હું આ બધો સાંભળી અને જોતો જ રહ્યો. હવે પપ્પા એ પોતાનો લંડ ચુતમાંથી બહાર કાઢ્યો અને પ્રિયંકાને કહ્યું કે ચાલ ઘોડી વળ. અને પ્રિયંકા જાણે કે પાલતું હોય એમે એજ ગુણી ઉપર પોતાનો મોટું પેટ મુકીને ઉંધી પડી. એની મોટી અને કાળી ગાંડ હવે પપ્પાની સામે હતી. પપ્પાએ હવે એની ગાંડ ઉપર લંડ પછાડવા માંડ્યો.અને ત્યાંજ એમણે બાજુમાં પડેલી એક કટોરી ઉઠાવી અને એમાંથી થોડું તેલ લઈને પ્રિયંકાની ગાંડ ઉપર મસળવા માંડ્યો. પપ્પા ગાંદના શોખીન લાગતા હતા તોજ એમણે ચોદકામ પહેલા આટલી તૈયારી કરી હોયને.

પપ્પા એ પોતાનો લંડ હવે એ તેલ લગાવેલી પહોળી ગાંડ ઉપર મુકયો અને ધીરે રહીને પ્રિયંકાની ગાંડમાં પોતાનો લંડ ઘુસાવવા લાગ્યા. પપ્પાનો લંડ ધીરે ધીરે કરતો આખો પ્રિયંકાની ગાંડમાં ગળી ગયો અને એ ધીમા ધીમા ઉહ્કારા ભરવા લાગી અને મારો બાપો પોતાનો લંડ હવે ગાંડમાં અંદર અને બહાર સરકાવવા લાગ્યો. ગાંડ ની સખ્તાઈથી હવે પપ્પાનો લોડો ગૂંગળાયો અને એક મિનીટ ગાંડ મારતા થઇ હશે અને પપ્પાએ ઝડપથી પોતાનો લંડ બહાર કાઢ્યો જેની ઉપર વીર્યનો એક ટીપું દેખાતો હતો. પપ્પાએ પ્રિયંકાની ગાંડમાં જ વીર્ય છોડી દીધો હતો.

હવે પપ્પા સ્વસ્થ થયા અને બોલ્યા, “તું અહી જ બેસજે હું હમણાં જ કાન્તીભાઈ ણે મોકલું છું.”

અને મેં તરત જ પામી લીધું કે પપ્પા અને કાંતીકાકા જેમની દુકાન અમારી સામે જ છે એ બેઉ બુઢા આ ચુતને આ રીતે ચોદતા હશે અને એક જન ચોદ્તો હોય ત્યારે બીજો સામેની દુકાન થી પહેરો ભરતો હશે. પણ જયારે હું આવ્યો ત્યારે કાંતીકાકા ને ત્યાં સાબુ વાળાની ગાડી આવી હતી અને એ મને જોવાનું ચુકી ગયા. તો બધો ખેલ ચુતનો જ હતો. પપ્પા હવે ઉભા થયા અને કપડા પહેરવા લાગ્યા હું લપાતો લપાતો એક સાઈડમાં થઇ ગયો જેથી પપ્પા બહાર નીકળતી વખતે મને જોઈ નાં શકે. પપ્પા બહાર ગયા અને પ્રિયંકા પોતાની કમર ગુણી ઉપર ટેકવીને બેસી ગઈ.
થોડીવારમાં જ સેક્સ કાંડના ત્રીજા પાત્ર કાંતિ ની એન્ટ્રી પડી, ભોસડીનો પચાસ પુરા કરી ગયો હશે પણ આ લગભગ ૨૩ વર્ષની ચૂત ચોદવા આવ્યો હતો. પ્રિયંકા ને તો આમ પણ કઈ ફરક નહોતો પડતો એ તો લંડ ગુણ્યા આટલા જ કરવા વાળી હતી.

દોસ્તો આગળના ભાગમાં વાંચો કાંતિ કાકાનો લંડ ઉઠવામાં બદનામ છોકરી પ્રિયંકાને પડેલી મુશ્કેલી અને કાંતિ કાકાની એની સાથે કામલીલા…આપના બહુમુલ્ય કમેન્ટ આવકાર્ય છે,