होम ट्यूटरने मला आणि माझ्या आईला चोदलं

मी आपल्या सर्वांना माझ्या होम ट्यूटर सोबतची एक खरीखुरी हकीकत सांगत आहे. मी 23 वर्षांची युवती असून सध्या कॉलेजला शिकत आहे. ही गोष्ट सहा-सात वर्षापूर्वीची आहे तेव्हा मी हायस्कूलला होते. माझ्या घरी माझी आई, माझे पप्पा आणि मी असे तिघेच सदस्य आहोत. माझी आई गृहिणी आहे तर माझे पप्पा बँकेत नोकरीत आहेत. माझ्या आईचं आणि माझ्या पप्पांच अजिबात पटत नाही. ते उशिरा घरी येतात आणि जेवण करून झोपून जातात. त्यांचं माझ्याकडे अजिबात लक्ष नसतं.
तर त्यावेळी मी अठरा वर्षाचे होते आणि बारावीत शिकत होते. गणितात मी कच्ची असल्याने माझ्या आईने माझ्यासाठी होम ट्यूटर ठेवला होता. तो होम ट्यूटर 28 वर्षाचा तरुण होता. पाहायला तो छान रुबाबदार होता.
पहिल्याच दिवशी माझ्या आईने माझी ओळख त्याच्याशी करून दिली. मग तिने मला त्याच्यासाठी चहा बनवायला सांगितले तशी मी किचनमध्ये गेले. चहा बनवून परत हॉलमध्ये आल्यावर मला माझ्या आईचे कपडे अस्ताव्यस्त झालेले दिसले. तसेच त्या ट्यूटरच्या कपड्यावर तिचे काही केस आणि पावडर लागलेला मला दिसला. मला कळून चुकलं की मी जेव्हा किचनमध्ये होते तेव्हा हे दोघं रोमान्स करत होते. मी हॉलमध्ये चहा घेऊन येतानाची चाहूल लागताच ते असे काही बसले जसे काही काही झालंच नव्हतं.
तो ट्यूटर रोज संध्याकाळी पाच वाजता यायचा आणि मला शिकवण्याच्या बहाण्याने माझ्या शरीरावर इकडे तिकडे हात लावायचा. मला त्याचं हे वागणं अजिबातच आवडत नव्हतं पण मी कुणाला सांगणार? माझी आईसुद्धा अतिशय कडक होती ना त्यामुळे मलाही तिच्याशी बोलताना भीतीच वाटायची. म्हणून मग मी चुपच राहिले.
तसं पाहिलं तर माझं शरीर चांगलंच उमललेलं, फुललं होतं. माझ्या बुब्स माझ्या टॉप मधून बाहेर यायला बघत होते. मी घरी बरम्युडा लागत असल्याने त्यातून माझ्या गोऱ्या मांसल मांड्या दिसायच्या. बऱ्याचदा तो ट्यूटर त्यावर मुद्धाम हात फिरवायचा. तर कधीकधी तो त्याच्या हाताचा कोपरा माझ्या बुब्सवर दाबायचा. तर कधी एखादे गणित आले नाही तर माझ्या गांडीवरून हात फिरवत त्यावर चपट्या मारायचा. एक दिवस त्याने मला होमवर्क करायला सांगितला होता पण मी तो केलाच नव्हता. त्यामुळे त्याने माझ्या बुब्सच्या निपल्सचे चिमटे काढले आणि म्हणाला, “थांब. आता मी तुझ्या मम्मीला नावच सांगतो की तू अजिबात अभ्यास करत नाही म्हणून.”
त्याच्या त्या स्पर्शाने माझे निप्पल्स कडक झाले पण तो माझ्या मम्मीला नाव सांगणार म्हणून मी घाबरले होते. तसा मी त्याचा हात धरून खाली बसवायला लागले पण तो काही थांबला नाही आणि सरळ किचन मध्ये गेला. मी आता समोर काय होते याचा घाबरत अंदाज घ्यायला लागले. तो किचनमध्ये गेल्याबरोबर माझी मम्मी त्याला म्हणाली, “झालं तुझे काम?” तो म्हणाला, “ती तिच्या बुब्स वर सुद्धा हात ठेवू देत नाही तर ती तिची पुच्ची काय चोदायला देईल ?” त्यांचे बोलणे ऐकून मला मोठा आश्चर्याचा धक्काच बसला. माझी आई म्हणाली, “अरे मग मी आहे ना. माझी पुच्ची झव तू.”
मी हळूच किचनच्या दरवाजापाशी येऊन लपून आतमध्ये बघायला लागले. माझ्या आईने लगेच त्याच्या पँटची चेन खोलली आणि त्याचा लवडा बाहेर काढून हलवायला लागला. काय लवडा होता त्याचा! ७ इंचाचा मोठा, तगडा. माझी आई तिच्या टोंगळ्यावर खाली बसली आणि जीभ त्याच्या लंडावरुन फिरवत चुसायला लागली. तिच्या यमम.. यमम.. चुसण्याचा आवाज मला रोमांचित करत होता. तर तो ट्यूटर तिचे केस पकडून तिच्या गळ्यात खोलपर्यंत आपला लंड घुसवत होता.
ते दृश्य बघून माझ्या पुच्चीवर मुंग्या धावायला लागल्या. मी आणखी समोर ते घाण दृश्य बघू शकले नाही आणि परत हॉलमध्ये आले पण माझ्या डोळ्यासमोर त्याचा लवडाच तरळत होता. त्यानंतरच्या काही रात्री तर मला झोपच येत नव्हती. सारखं सारखं मला त्याचा लंड दिसत होता. तेव्हा मग मी कधी माझे माऊ दाबायचे तर कधी माझी पुच्ची बोटांनी घासायची. मला वाटायचं की लंड चुसण्यात एक वेगळीच मजा येत असावी आणि जर मी त्याचा लंड चुसले तर त्यानेही माझी पुच्ची चाटावी अशी माझी अपेक्षा होती. मी आता बदलत चालले होते. मला आता त्या अनुभवाची आवड लागून त्याचा लंड चुसायला मी उतावीळ झाले होते.
एक दिवस तर तो म्हणाला, “चल आज मी तुला एक फार्मूला शिकवतो.” मग मी त्याला खेटून बसले. तो फार्मूला शिकवताना त्याच्या कोपऱ्याने माझ्या मावांना स्पर्श करत होता. तसे मी माझ्या मांड्या खोलल्या. त्याने त्याचा हात माझ्या जांघेवर ठेवला होता पण मी काहीच हालचाल केली नाही. हे बघून तो त्यावर त्याचा पंजा फिरवायला लागला.
मग त्याने त्याचा पंजा माझ्या बरमूडा मध्ये घातला तसा मी घाबरून त्यांना म्हणाले, “माझी आई येईलं ना! आता काहीच नका करू प्लीज.” यावर तो म्हणाला, “अगं काही होत नाही. ही तुझी आई सुद्धा माझ्याकडून चोदून घेत असते. तू अगदी बिनधास्त हो. ती आली तरी काही फरक पडणार नाही.”
त्यावेळी ती बाथरुम मध्ये अंघोळ करत होती. इकडे त्याने माझा बर्मुडा काढला. त्याने मला सोफ्यावर लेटवलं आणि माझ्या मांड्या फाकवून माझी चड्डी सुद्धा काढून घेतली. आता मी माझी कोवळी, टाईट पुच्ची खोलून लेटली होती आणि त्या माझ्या होम ट्यूटर ने माझ्या पुच्चीवर त्याचं तोंड ठेवलं आणि तिला चाटायला लागला. तसं माझ्या शरीरातून वीज चमकली. माझी पुच्ची चाटवून घेण्याची इच्छा पूर्ण होत होती. कसली जीभ फिरवत होता तो! मी तर आणखीनच माझ्या टांगा पसरल्या आणि त्याच्याकडून भरभरून पुच्ची चाटवून घ्यायला लागले.
काही वेळानंतर त्याने मला उठवलं आणि त्याचा तो सात इंचाचा लंड माझ्या तोंडात घातला. तशी मी उतावळेपणे त्याचा लंड चुसायला लागले, अगदी माझ्या आईप्रमाणेच. मला आता तिची भीती वाटत नव्हती कि ती येईल आणि मला अशा अवस्थेत बघून काय म्हणेल म्हणून!
काही वेळाने ती तिची आंघोळ आटपून हॉलमध्ये आली आणि तिनं मला त्या ट्यूटरचा लंड चुसताना बघितला आणि रागाने दटावत म्हणाली, “हे तुम्ही दोघं काय करत आहात?” यावर मी तिला म्हणाले, “आई मी अगदी तुझ्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत आहे गं रागावू नकोस.”
यावरून तिला काय समजायचे ते समजली आणि मग तीही आपला गाऊन वर करून चड्डी सोडून माझ्या सोबतच टांगा वर करून लेटली तसा तो ट्यूटर माझ्या तोंडातून त्याचा लंड काढून तिच्या पुच्चीत घालून तिला चोदायला लागला. माझ्या आईने मला जवळ बोलावले आणि मला चोदण्याचे फार्मूले शिकवायला लागली. त्यादिवशी त्या ट्यूटरने आम्हा दोघीनाही चांगलंच चोदलं, अगदी माझे पुच्ची फाटेस्तोवर. माझी आई स्वतः च्या हाताने त्या ट्यूटरचा लंड माझ्या पुच्चीत घालून देत होती. माझ्या आईच्या डोळ्यासमोर त्याने माझं कौमार्य भंग केलं होतं.
या दोघांनीही मला झवायचं शिकवलं होतं आणि मग आम्ही नेहमीच झवायला लागलो. कधी आम्ही दोघी मायलेकी आमच्या गांडा वर करून सोप्यावर डॉगिस्टाइल होत असू तेव्हा तो मागाहून आम्हा दोघींच्याही पुच्च्या चोदत असे.
कधी कधी आम्ही मायलेकी एकमेकींच्या बुब्स सोबत खेळत असू तर कधी एकमेकांच्या पुच्चीत बोटं घालत असू. आम्ही दोघीही मिळून त्या ट्यूटरच लंडही चोखत असू. तसंच त्याच्या लंडातून निघत असलेलं त्याचं गाढ वीर्य आम्ही दोघी एकमेकींना चारून देत असू.
अशाप्रकारे मी झवण्याचे आणि माझ्या बारावीच्या गणिताचे फार्मूले शिकून चांगलीच तरबेज झाले होते.