ખુશમિજાજ છોકરીઓ ને ચોદાવવા નો શોખ .

ખુશમિજાજ છોકરીઓ ને ચોદાવવા નો ખુબ શોખ હોય છે , મે પણ આવી બે દેસી છોકરીઓ ને એક સાથે ચોદવા ની મજા લીધી છે , હું એક વખત મુંબઇ ફરવા ગયો . મારો એક મીત્ર પણ મારી સાથે હતો . અમે એક સારી હોટેલમા રુમ પહેલે થી જ બુક કરાવેલ હતો . ત્યાં પહોંચી થોડો આરામ કરી બંને દરીયા કિનારે ચોપાટી પર ફરવા નીકળી પડ્યા . વાના રણીયામળા દરીયા કિનારે ફરવા મા તમને અનેક વિવિધ જાતના માણસો જોવા મળે . અમે ચાલતા – ચાલતા ઘણા દુર સુધી પહોંચી ગયા

અમને ત્યા બે ખુબસુરત ખુશમિજાજ દેસી છોકરીઓ એકલી બેઠેલી જોવા મળી . અમે તો આવુ જ કંઇક શોધતા હતા , અમે પણ તેની પાસે જઇને બેઠા અને તેઓની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા . વાત વાત મા તેણે કહ્યુ કે તેઓ વૈશ્યાઓ છે , અને કિનારા પર ગ્રાહકોની શોધમા ફરી રહેલ છે . તો અમે તેને અમારી સાથે રાત્રી ગાળવા કહ્યુ તો તે બંને માની ગઇ . અમે તેને રુમ પર લાવ્યા રાત્રી ભોજન પતાવતા સુધી અમે તેના શરીર ના સુડોળ અંગો ની છેડછાડ કરી ને તેને ઉતેજીત કરી દીધી હતી . જેવુ ભોજન પુરુ થયુ કે તે ચોદવા માટે કહેવા લાગી અને તેઓ અમારા લંડો ને પેંટમા જ પકડીને દબાવવા લાગી

અમે પણ તેને ઉંચકીને પથારી મા નાખી અને તેના કપડા ઉતારવા માંડયા તેઓએ અમારા કપડા ઉતારી નાખ્યા . તેના સત્નો મીસર ના પીરામીડ ની યાદ અપાવે તેવા હતા . અને તેમા તેની ડીંટડી ઓ તો ખુબ સેક્સી લાગી રહી હતી . તેને મસળવા ની મજા માણી અમે તેની ચીકણી ચૂત ચોદવા માંડી . દેસી ખુશમિજાજ છોકરી ની ચૂત કડક હોઇ જલ્દી ફાટી ગઇ . ચૂત ફાટી જતા જ અમે તેની ગાંડ મારવા માંડી , થોડીવારમાં ગાંડ પણ ફાટી ગઇ , હવે અમે પણ થાકી ગયા હતા , ચારે સુઇ ગયા . સવારે બંને જાગ્યા ત્યારે બંને ખુશમિજાજ દેસી છોકરી ઓ ને ખુશ કરી રજા આપી .