એક સાથે બે ચૂત – [ભાગ 2]

મિત્રો આગળના ભાગમાં આપે જોયું કે કઈ રીતે આ બે સેક્સી ચૂત મારી પાસે આવી હતી. હું તૃપ્તિની ચૂતને ચૂસીને તૃપ્ત કરી રહ્યો હતો જયારે ગરિમા પોતાની યોનીમાં મારી આંગળી ખૂંપાવી રહી હતી. હવે આગળ વાંચો..! તૃપ્તિની ચૂત વડે ઉદ્ઘાટનContinue reading… એક સાથે બે ચૂત – [ભાગ 2]

સસ્તી વેશ્યા અને રીક્ષાવાળનો લંડ – [ભાગ 2]

સસ્તી વેશ્યા અને જુનો દલાલ અમજદ આગળ આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે આ સસ્તી વેશ્યા એક રીક્ષામાં બેસે છે અને એ રીક્ષાનો ડ્રાઈવર અમજદ આ સસ્તી વેશ્યા સાથે દલાલીનો કામ કરતો અમજદ શેખ નીકળે છે. રૂપા મનોમન વિચારે છે કેContinue reading… સસ્તી વેશ્યા અને રીક્ષાવાળનો લંડ – [ભાગ 2]

હું અને મારી સાવકી માં – દેસી સેક્સ સ્ટોરી

મારી સાવકી માં ની સેક્સી કલીપ બનાવી મિત્રો આ એકદમ સત્યઘટના છે જે મારા અને મારી સાવકી મમ્મી જલ્પા વચ્ચે થયેલ દેસી સેક્સ વાર્તા તરીકે આપ લોકો સમક્ષ રજુ કરું છું. મારું નામ વિજય છે અને હું સુરત રહું છું,Continue reading… હું અને મારી સાવકી માં – દેસી સેક્સ સ્ટોરી

પ્રથમ દેસી સેક્સ અનુભવ પ્રોફેસર રમણ સાથે

પ્રોફેસર રમણ મને ઝાંઘ પર ચૂંટલી ખણતા મારું નામ તો અહી હું કહી શકતી નથી એટલે હું ગુમનામ બનીને જ આ દેસી સેક્સ અનુભવ તમને જણાવીશ. જોકે પ્રોફેસર રમણ એ એક સત્ય પાત્ર છે જેણે મારી 19 વરસની જવાન ચુતનેContinue reading… પ્રથમ દેસી સેક્સ અનુભવ પ્રોફેસર રમણ સાથે

પ્રોફેસર શકીલા અને એમનો ગુલાબી ભોસડો

શકીલા મેડમે માર્ક્સ બોલવાના ચાલુ કર્યા, “મિહિર શાહ 32, અંકુર દવે 39, રૂપાલી પટેલ 32, અમિત ચૌહાણ 29, દિનેશ પ્રજાપતિ 21, મિથાલી ભાવે 29” આજે પછી દિનેશ ક્લાસમાં સૌથી ઓછા માર્ક્સ લાવ્યો હતો. શકીલા અને બીજા બધા પ્રોફેસર એના આવાContinue reading… પ્રોફેસર શકીલા અને એમનો ગુલાબી ભોસડો