ભાભી ની શાંત્વના [ભાગ ૪]

ભાગ ત્રીજા નું અહિયાં થી ચાલુ થાય છે .
મી એની પીકી ના દાણા ને પકડી લીધો.તો એ ઉન્હ્હ ઉન્હ્હ કરવા માંડી મેં તરત જ એના મોઢા માં મારો લોડો આપી દીધો ..પછી મેં એની પીકી ને ચાટવા નું ચાલુ કર્યું ખુબ જ મસ્ત મસ્ત સ્વાદ હતો ..પછી એ જોર જોર થી મારા મોઢા પર
પીકી મારવા માંડી અને એ ખુબ જ વધુ પડતી ઉતેજીત થઇ ગઈ તી અને તડપતઈ હતી aene એને પાણી છોડી દીધું.. મેં એ બધું જ પાણી એની પીકી ચાટીને સાફ કર્યું..

એને મારો લોડો હવે હાથ માં લઇ લીધો અને એ પેલા ધીમે ધીમે એને આગળ પાછળ કરતી તી પછી મને મજા માનતો જોઈ ને એને એની સ્પીડ વધારી અને જોર જોર થી આગળ પાછળ કરવા
માંડી.. મને ખુબ જ મજા આવતી તી પણ જયારે મને થયું કે ક્યાંક અમ જ ગેમ પૂરી થઇ જશે તો એટલે મેં તરત જ કીધું એને..

ભાભી સાથે હવે કેવી રીતે ચોદયું એ હવે આ ભાગ માં જોઈએ ભાભી હવે કુતરી બની જાવ તમને ચોદવા ના પણ છે ને!! ભાભી એ કીધું હા હા જલ્દી કર મારા હીરો હું ક્યાર ની તરસી છું,,ચોદી જ દે જલ્દી હવે.. હું હવે એની પીકી માં મારો લોડો નાખવા માંડ્યો તો એ અહહ અહાહ કરવા માંડી ને પોતે પણ જોર જોર થી આગળ પાછળ થવા માંડી..

એ બોલતી હતી મજા આવે છે..જોર થી હજી જોર થી.. મી એને આ રીતે લગભગ પંદર મિનીટ ચોદી..

હવે એ પૂરે પૂરી ખુલી ગઈ તી એટલે એને પછી મને કીધું કે એક મિનીટ સુકેતુ હવે તું સુઈ જા..

હું સુઈ ગયો તો એ મારા લોડા પર બેસી ગઈ ને જોર જોર થી ઉપર નીચે થવા માંડી..મને તો ખુબ મજા આવતી તી.. પછી મી કીધું ભાભી મારું વીર્ય
નીકળવાનું છે.. એટલે એને તરત જ એની પીકી દુર લઇ લીધી અને મારો લોડો પીકી માંથી કાઢી ને મોઢા માં લીધો અને
મેં બધું જ વિર્યું એના મોઢા માં કાઢી નાખ્યું..

પછી એ પણ સાવ શાંત થઇ ગઈ અને મારી ઉપર જ સુઈ ગઈ..હું એના બાબલા ને મોઢા માં લઇ જીભ થી એની હારે રમતો પડ્યો તો પલંગ પર..
પછી અમે બેયે પોતાના કપડા પેર્યા અને હું ઘરે જવા માટે નીકળ્યો તો એને
મને રોકી ને એક રશદાર ચુંબન આપી દીધું..

પછી એમે એજ સ્થિતિ માં આખી રાત એક બીજા ને આનદ આપતા સુતા રહ્યા અને .સવારે વેળા ઉઠી ને કપડા સરખા કરી ને એક બીજા ને તાશ્તાશ્તા ચુંબન કરી ને છુટા પડ્યા આ રીતે પછી અમે રોજ રાતે મળવા માંડ્યા મેં લગભગ એને એકાદ મહિના સુધી છોડી અને એજ દિવસો યાદ કરી ને અજેય મુઠીયા મારું છું હવે તો એ અમારા પડોસ માં નથી રેતા પણ જયારે પણ એનો પતિ બાર જાય ત્યારે અચૂક હું એની સાથે રાત નો પ્રોગ્રામમ બનાવુ જ છું..