Ang Apoy ng Pagnanasa

Matagal nang naghihintay sa sakayan papuntang Cavite si Panfilo. May ilang minuto nang walang dumaraan na bus papuntang Ternate kaya’t sa halip na mamuti ang kanyang mga mata sa kakahintay ay nagdesisyon siyang magpalipas muna sa kalapit na inuman na kanyang namataan sa di-kakayuan.

Ang naging reaksyon sa kanya ng dumaan siya roon ay yaong isang dalagang selbidora na kanyang nakita na bukod sa matangkad ay makinis ang kutis sa pagkakamasid niya sa mahahabang biyas nito at binti’ hitang magaganda ang hugis.

Bantulot mang hindi na tumuloy sa pag-uwi sa Cavite at sa halip ay tahakin na lamang ang papuntang gawi sa nasabing inuman, nagpaikut-ikot ang mahinasyon ni Panfilo sa maaaring manyari kapag naroon na siya. Biglang bumungad sa kanyang harapan ang pinagnanasahang dilag. Tunay nga talang maganda ito.

“Sir, ilan po sila?” tanong ng babae.

Ngumiti muna si Panfilo bago sinagot ang nagtatanong.

“Ako lang… may bakante bang table?” sagot niyang tanong din na para bang hindi niya nakita ang isang mesa sa may sulok sa madilim na bahagi ng restawran.

Iyon naman ang itinuro ng babae.

“Hayun po… may para sa isang tao lang . . .”

Hinatid si Panfilo ng babae na nagpakilalang sa pangalang Michelle at waitress ng establisimento. Habang naglalakad sila’y napansin na ni Panfilo ang malulusog na dibdib nito.

Bago pa man makapuwesto si Panfilo ay tinanong niya na si Michelle kung puwede siyang maupo sa kanyang tabi at makipag-inuman sa kanya. Napansin niya kasing ang mga babae sa restawran ay nakaupo rin sa kani-kanilang customer.

“Opo… puwede po akong umupo sa inyong tabi… pero kukunin ko muna po iyong order n’yo…”

Nagpakuha si Panfilo ng isang bote ng beer at gayun din para kay Michelle na inaasahan niyang makapagbibigay sa kanya ng aliw sa gabing iyon.

Pagbalik ni Michelle ay umupo ito sa tabi ng kanyang customer.

“Sir, hindi n’yo pa po sinasabi sa akin kung ano ang pangalan n’yo…” Natawa si Panfilo. Oo nga naman, hindi man lang niya nagawang ipakilala ang kanyang sarili.

“Ako pala si Ping… taga-Cavite ako at pauwi nga sana ako kaso ang hirap sumakay kaya tumuloy na lang muna ako dito sa inyong restawran para magpalipas ng ilang oras,” kanyang inihayag.

“Ganun po ba,” tugon ng waitress na GRO na rin. “First time n’yo pala po rito sa amin…” Parang may kahulugan ang sinabi ni Michelle at napag-isip si Panfilo.

“Bakit… masama ba kung first timer dito sa inyo?” kanyang usisa. Si Michelle naman ang natawa.

“Hind naman… ang ibig ko lang sabihin ay hindi n’yo po pala alam ang sistema rito sa aming club…” kanyang paliwanag.

Kasabay niyon ay napansin ni Panfilo ang pamumungay ng mga mata ng kanyang kausap. Alam niyang may karugtong pa itong sasabihin kaya’ naghintay na lamang siya na mapakinggan kung anuman iyon.

“Baka gusto n’yo pong maglabas ng babae… puwede po kasi kaming labas pero magbabayad kayo ng barfine…” alok sa kanya ng waitress.

Nagulat si Panfilo dahil sa unang pagkakakita sa pinuntahan niyang restawran ay mukha naman iyong disente. Subalit sa ipinaalam sa kanya ni Michelle ay front lamang pala ito sa prostistusyon.

Pinagmasdan niya muna ang waitress. Napakaganda ng mukha nito na para bang birhen at walang kamuwang-muwang sa kamunduhan. Inosente, ‘ika nga. At pagdating naman sa hubog ng katawan nito’y para siyang modelo na napakaliit ng baywang at hugis gitara ang kabuuan.

Hindi laman doon pamatay si Michelle. Maamo ang kanyang mga mata at mapupula ang labi habang ang kanyang mga hita ay ubod ng puti na animo’y pinahiran ng gatas.

Naengganyo si Panfilo na itanong sa waitress kung siya mismo ay puwede niyang ilabas. Ngumiti ng ubod ng tamis si Michelle.

“Bakit, Sir? Ako ba talaga ang gusto n’yo… mayroon pong iba…”

Pinutol ni Panfilo ang anuman pang sasabihin ng kanyang kausap.

“Hindi… ikaw ang gusto ko kaya sabihin mo na sa akin kung pu-puwede ka?” Tago ang naging pagtango ng waitress.

“Payag ka?” tanong ni Panfilo na nababalot na ng excitement ang kanyang pagkatao.

Sinuman ang hindi mae-excite sa ganda ng kanyang ausap?

“Ngayon na po ba, sir . . .”

Umiling si Panfilo.

“Tawagin mo na lang akong Ping…”

“Sige po, Sir,” tugon ni Michelle, “Ping na lang po ang itatawag ko sa inyo.”

Sinenyasan ni Panfilo ang isa sa dalawang waiter ng restawran para tawagin. Lumapit ang lalaki at natanong kung ano ang kailangan niya.

“Pakisabi sa manager… gusto kong ilabas itong si Michelle,” ibinulong ni Panfilo sa tainga ng waiter sabay turo sa manager na nakatayo sa di-kalayuan.

Umalis ang waiter at kinausap ang manager at saka pumunta naman ang huli kay Panfilo.

“Sir, P1,500 po kung ilalabas n’yo si Michelle…” nakangising sinabi nito.

May napansin na naman si Panfilo. Kakaiba ang ngiti ng manager subalit hindi niya na iyon pinansin dahil nababalot na ang kanyang pakiramdam sa init ng pagnanasa.

Dumukot siya sa kanyang bulsa para kunin ang kanyang wallet at mula dito’y naglabas sya ng apat na tig-lilimang daang piso.

“Eto ang dalawag libo… tip ko na iyong P500…” Todo ang pasasalamat ng manager at agad na pinagbihis si Michelle para sumama na kay Panfilo.

Nang palabas pa lang ang dalawa’y nagliliyab na ang apoy na pagnanasa ni Panfilo. Sadyang nag-iinit siya sa alindog ng waitress na si Michelle. Na-imagine niya na kung ano ang kanyang gagawin sa sandaling sila na lamang dalawa ang magkasama sa loob ng silid ng motel. Tumuloy sila sa Sogo sa Mabini. Doon ay paborito niyang puntahan dahil kaibigan niya ang supervisor at binibigyan siya ng discount nito.

“Sigurado ka ba dito sa ating gagawin?” pabulong na tanong ni Panfilo sa kanyang kasama. Ngumiti na naman si Michelle.

“Opo… sigurado po ako, trabaho ko po ito… ang inaalala ko po’y…”

Hindi na naman pinayagan ni Panfilo na ipagpatuloy ng kanyang kausap ang sasabihin nito. Inip na kasi siya at nais niya nang matikman ang tamis ng labi ng dalaga at sa kahulihan ay simsimin ang nakakaakit na alindog nito.

Tumuloy na sila sa kuwarto na ibinigay sa kanila. Agad na tumuloy si Panfilo sa banyo para maligo. Siiyempre naman kalangan na mabangung-mabango siya dahil napakaganda ng kapareha na makakantot sa gabing iyon.

Nagmamadali siya sa pagligo at sa loob lamang ng labinlimang minuto ay tapos na siya. Lumabas siya ng banyo na nakatapis na lamang ng tuwalya at wala nang brief.

Nadatnan ni Panfilo na nakahiga sa kama si Michelle. Subalit nakabihis pa ito ng suot niyang t-shirt na putrid at pantalong maong. Nagtaka man siya kung bakit nakadamit pa ito ay hindi na ipinahalata ni Panfilo. Ang mahalaga ay magkasama na sila sa loob ng magiging lugar ng kanilang pulo’t gata.

Tinabihan ni Panfilo ang dalaga. Sya na sana ang hahalik subalit biglang naging agresibo ang kanyang kasiping. Ito na ang kumubabaw sa kanya at naghalikan sila. Kasabay niyon ay gumapang ang kamay ni Michelle at hinanap ang kanyang naghuhumindig nang titi.

Sadyang inalis ng waitress ang nakatapis na tuwalya at saka sinalsal ang tarugo ni Panfilo. Napaiktad siya sa sarap. Pamaya-maya pa’y isinubo na ni Michelle ang kanyang kabahaginan. Napakasarap din pala tsumupa ng dalaga.

“Aaaaaaaahhhhhhhh.. .” napaungol si Panfilo.

Todo ang pagsipsip ng waitress sa kanya. Hindi niya na matiis, malapit na siyang labasan kaya’t pinigil niya ang ulo ng kanyang katalik. Subalit nagmatigas si Michelle at pinagpatuloy ang pagtsupa sa kanya hanggang sa tuluyan nang labasan ng masaganang katas si Panfilo. Nainis ang laaki.

“Ano ka ba… bakit hindi mo pinayagan akong kantutin ka… nilabasan na ako kaya kailangan magpahinga muna ako para tumigas uli ang titi ko…”

Ngumiti naman si Michelle ng ubod ng tamis. Ang katunayan ay hindi nito pinansin ang sinabi ni Panfilo.

“Ang sarap ng tamod mo, Ping…”

Nagtaka naman si Panfilo sa isinagot sa kanya ng waitress.

“Ano ka ba? Parang bakla ka na nasarapan sa tamod ko?”

Doon natawa si Michelle.

“Bakit? Ano ba ang akala mo, babae ako?” parunggit na tanong nito. Kasabay niyon ay naghubad bigla ang waitress kuno at ipinakita ang burat nito na mas malaki di-hamak sa sariling titi ni Panfilo!

WAKAS