Akka tammana keydhata – part 4

Hai namasthe nan nimma naveen edu nanna modala kathe ya 4 ne bhagaa edu nijaavada kathe nimma munde adannu anchikolthidi

Edu nanna 4th part story matte hegee akkan Na kyedee antha heltini

So night nan tandida hot drinks Na chennagi akkanige drinks madsi kalimadidluu so hagee dance and kiss hgee avl mole matteee sontanaaa joragii press madokeee suru madde but avlu enu helo paristhilierliilaaa nanu kuda over hagi drinks madi avlnaa joragi hug and kiss and pressing madthaa jotetegeee dancee madthiddeee avluu kudaaa nangee support madthidluu……

Avagaa akkanee kiss madokee suru madidlu hageee madthaa madthaa lip kiss madokee suru madidluu nangee sikkidde chancee ankonduu nanu avlgee hagee 10 minutes lip lock madkonduu joragii molee press madtidde hagee madtha matte innondswlpaa drinks madokee start madi yalla kali madidvii avagaa time nodde 11:30 agihuu ho innu time west madodu bedaa eguu akka full drink madidalee hagee full moodnallidalee edee chance ankonduu avlathraa hogdee avl innu dance madthidluu akka sakuuu nilsee time aythuu ba hogonaa malgokee anthaa bed room gee karkond hogikee try madde but akka dance mood allidluu barokee ready erlilla so hoo evlu mathnaa kelo hagee illa anthaa innu swlpa sounds jasthi madii avlnaaa room ge nanee yathkonduu hodee avlna hethkondhogbekadree nangee avlu bennamelee patapataa anthaa hoditidluu film Alli rape madokeee hethkondu hogtharalla atharaa ethkondhodee

ethkondhogi roomgee hogidthakshanaa bed melee rapaar anthaa bilsdee avlu full dance madidrindaa swlpa susthagidlu so hagee bidkondluu nanu hagee bed melee bidkondee hage akkangee kiss madokeee suru madde akka kuda kiss madthidluu hagee avlmelee banduu joragii hug and kiss madii batte Melisande avl mole press madthaa moleenaa chipokee suru maddee avagaa avlu beda biduu plss anthaa raga yalithidluu so nan avlnaa bido chanee illa anthaa meleddu nan akid matte nella bhichakii bari hudrware nalle avlmele bidde avlu evagaa avldu batte tegiyokee anthaa try madde but avlu bedaa anthaa batte tegiyokee bidtirlilla nau hagee avl akid pantnaa remove madde hilgadee block color kacha akidluu ho avltidee nodikee super agithuu matte melbandu avl top naa tegiyokee hodee but avlu bidlilla so nangee kopa bandu avl topnaa hardakbitte holgadee block color bra akidlu amma matte akka yavglu matching kacha matte bra aktidruu so evaga akka evaga bari kacha matte bra alidluu nanu matte avl bra Na tagiyokee hodee aglilla so adunu kithakdee akkka alokee start madidlu bedaa kanoo plss bedaa anthaa alyidluu sorry kanee sumaa nan ninna thumbaa dinadinda kayitdde evathuu ninna keyle bekuu pls en agalla swlpaa copratee maduanthaa avl mettalu mileenaa chiller suru madde nange evathuu akka devatheetara kanstidlu avl mole galnaa joragii press madthaa kiss madthaa molegee kachhi. Mark madtidde akka Na molee holle rasa thumbidaa mavinaa hanninatara ettu so nan evaga avlnaa rape madotara avl naa matte avl molee jotee ata adtiddee egee avlu yast altidruu nan tale kedskoldee avl molee jotee ataa adthidde matte avl kacha kudda bhichide evaga avlu full betaleagididluu avlnaa bethalu aginodokee nangee 2 kannukuda salodilanno hagee edlhu nanu matte nan kachanuuu bhichii nanu bettaladee evagaa ebbaru bettalagi bed melee malgii avlgee joragi kiss madtidde avlu innu altidluu 15 hagee kiss madi evagaa avl tull atraa bandee avl tulgee ge bayiakii chipokee suru madde akka modmomdluu bedaa bidoo anthaa althidluu but 5 hagee tullnaa chipi pinger fuck madtidde amele avlu support madtidlu nanu Josh Alli joragii pinger fuk madtidde akka modala sari rasaa karskodluu nanu adaa chennagi nekki chipiii clean madde hagee akka narladtidlu avlgee drinks madidrindaaa nan madtiro avlgee gothagtirlia so hogthaa hogtha avlu support madikee start madidluu so nangee tadiyokee agtirlilla

Nanu eddu akkannna bed melee godege horgsi kurusde kuthondu avl molenaa avlee press madkoltidlu matte nannna 8 inch tunne avl mukada athraa tginduu avl bayigee akdee hagee avlgee nan tunnenaa chennagi chipisdee akka evaga thumbaa Josh alidluu so avlee ha ha ha ha hu hu hu annataa nan tunnenaa chiptidluu matte 5 hagee rasaa karbittee egee akkanaa gantaligee nan rasaa sidaa hoythuu so avlnaa ettinilskondu godege horgiskondu avl tullnaa matte chipi matte molee naa chennagii press madde nangee yavdee hudugii athvaa anuty li estaa agodu matte nododuu molenee so adukee molee jotee channagii ataa adthiddee so nan thunne beree tight aginithu akkkan tulgee thech agthittu so sidaa bed melee malgsii avlmelee bandee

Me : Nanuu akkanna malgsi avlmelee banduu avl tullinaa melee nan tunnenaa ettu ataa adstidde avl tulmelee ujjotaraa

Akkka : akka avagaa amma aanthaa joragi narlthaa edluu hammm. Hamm anthaa

Me : nanu egee ataa adthaa akkkana tulinaa tutigeee nan tunnenaa ettu tallokee start madde akka origin agdrindaa adu holgadee hogtilrlilla

Akka : akka kudaa ha time alli nanna gattiyagii tabikinduu bedaaa naveennn. Plsss novagtideee ammmmm.. ayyyoooo ammmmm ammmm. A anthaaa narlthaa joragi kugtidluhh

Me : nanu avl kastanaaa kelostilirlilla soo
sariyagi avl tulllina tutigee nan tunnenaa ettu onedee barigee nuggisbette avaga

Akka : akka avaga thumbaa alokee surumadidluu aammm. mm.. aaaaa anthaaa joragiii kugii althidluuu joteteee kelgadee tulathraa nodde swlpaa beld kudaa akkanaa tullinaa atraa suritittu

Me : So nanu hagee 2 minutes en madde hage avl tulholgadee nan tunnenaa hagee etkonduu ha position nalle avlmelee malgidde egee avl kivi athraa ley sumaa nin super piger kaneee evathuu bidalla nin tulla keyiduu ardaki chindii madtinee nan akka anthaaa heltidde

Akkka : thumbaa novagtideekanoo madbedvooo plss antidluu

Me : agadree enu nin nalee dinaa madvenee agalvaa avaga nin gandaa edunaa madleebekku Kane edella Cuman kanee anthaa avlgee kiss madii tunne aladsikee suru maddee hagee starring avluu tadiyookee agdee althidluu 15 minutes admelee avlu sumnadlu matte avlee nangee chennagi support madtidluu ha position nalli 30 minutes keyithidde

Akka : avagaa support chennagi kodthidluu avlgu chuluuu jasthij agii nan sontanaa avlee lock madkondidluu nanuu

Me : avagaa hadee time Alli nanu joragii keyokeeee start madtiddee

Akkaaa : narlthaa sukadaa ragaa adthidluuj ahhh ahhhhh ammmmmmmmaaaaaa nan tuluu aribedaa kanoooi looooo naveennnaaaA anthaaa anthaaa en enoo tulllu tunne anthaaa heltidluuu

Me : nangee avl bayindaa ha padaa galnaa kelii hageee joragiii 15 shot joragihoddeee suden agii nann rasaaaaa baroo ageee aytuuu avagaaa akkkaaa nangeeee rasaaaa barohagee agthidee kaneeee summaaa anthaaaaa keytiddeee

Akkaa : lo plss tagiyoo holgadeee bedbedaaa problem agutheeeee plsssss beda anthidluuj joteeegeeee akkkaaa 2 nee salaaaa rasaa bitidluuu adrindaaa nan joragi keytidlindaa pata pataa patttaaaa. Tapppp tappaaa tapppaaa anthaaaa sound barthituu

upernallii song ply agtidrindaaa aduuuu sarihagii kelsthtirliia. So hageee keyodnaaa stop madii hagee ha upernaa off maddeee evagaa room thumbaa nambibaraa kamada vasaneee jotegeee nanna tunne indaa tulligee pettutiddaaa hidetadaaa sounds mathrA kelsthiithuu jotegeee akkanaaa kuguuu joteee 2 gap kottuu pattaaaaa paaatttaaa paaatttaaa patttaaaa chaaaattttaaaa anthaaaa sound madthaaa akkanaa tullnaaa kyeitiddee hageee 10 shot hoddee konegeee nanna bisi rasnaaa akkanaa tullinaa holagadeeee surisi bitte adadmeleee ha 5 minutes avlmele malbitte ameleee. Eddu nodtenee pakkadalli akka erlilla hagee timee noddee 2:30 am aguthuu ho akka yalli anthaa nodded akkka Bathroom indaa horabandluuu bettaleyagee edlhuu evagaa avlgee drinks nasee swlpaa kadmeyagithuu ameleee matte nan tunne mattee ready agi ninthuu so avlnaaa

Avlnaa dongy stlynalliii keyoke suru maddee matteee 10 hageee keyiduu matte godegee horgsii nilskonduu keyokee start maddee but avlu enu mathnaddee sumnidluu so nan ha night nang eg beku hagee usge madkondee matyeee dongy stailynalli avlaa tulligee keyiduhh rassaaa bitteee hageee 3 bari avl tulnaa chennagii keyiduu 3 sarii rasanaa avlaa tullinalakkee bittuu belaginaa jawaa 5 gate astgittigee ebru ha gee bettaleee maljindviii malkondvii

Edistuu nanna Akkanaa tullinaa ruchi savidaa kathee

Matte akkanaa 1 week en en madde matte yastsalaa maddeea anthaaa next partnalli hrlthinii nan nim naveen incest barahagaraaa