आमची भाडेकरू जयश्री ताई

नमस्कार माझं नाव राहुल , कथा सुरु करण्यापूर्वी माझ्या बदल सांगतो, मी दिसायला देखणा गोरा नसलो तरी सावळा रंग मला अगदी हँडसम बनवून टाकायचा ,माझी उंची 6 फूट , माझं शरीर चांगलेच कसलेले होते , माझ्या पिळदार शरीराकडे आमच्या गल्ली मधल्या सर्व काकू वाहिनी मुली सर्व टकामका पाहायच्या….

कायम माझ्यावर नजर भिरभिरवायच्या, पण आपला ना तोराच वेगळा असायचा. कुणाला भाव न देता रुबाबात असायचो… पण म्हणतात ना पोरगं वयात आले कि बिघडतय..

गल्ली मधल्या काकू वाहिनी बघून मला अजब फीलिंग येऊ लागली, मी लहान असताना काही दादा लोकांची लग्न झाली होती तेव्हा त्याच्या बायका बॉल ना बोचा मला टोचा अश्या होत्या , आता मात्र त्या भरल्या होत्या , त्याच्या गांडा आता मोट्या झाल्या होत्या आंबे असे फुगले होते की बस ब्लाउज मधून बाहेर पडायला उतावीळ असत…

आमचे घर मोठे होते , 5 खोल्या हॉल किचन असा, पण आम्ही एवढ्या खोल्या वापरत नसत, त्यातल्या दोन खोल्या आम्ही भाड्याने दिल्या होत्या, दोन्ही खोली मध्ये जोडपे राहायला होते,

एका खोलीत राहत असलेल्या भाडेकरू ची बायको मला खूप आवडत होती, जयश्री तीच नाव माझ्या पेक्षा वयानं मोठी असल्यामुळे मी तिला जयश्री ताई म्हणायचो, जयश्री दिसायला गजब होती, रेखीव लांबट चेहरा, डोळे असे की तिच्या नजरेनं लोक घायाळ होतील, तिचे ओठ असे होते की जावं आणि तिच्या ओठात ओठ गुंफून टाकावे असे , डोळ्यात नेहमी काजल घालायची, तिची उंची साधारण 5.6 होती, तिचे आंबे चांगलेच फुगलेले , तिचा कमनीय बांधा म्हाताऱ्याचा पण चटकन उठवले असा होता.

तिचा कंबरेचा घेर गांडीला अजून भारदस्त बनवत होता. जयश्री ताई मला खुप आवडू लागली, दिवसभरात तिची नजरा नजर नेहमी होत असे तिची प्रत्येक नजर मला घायाळ करत असे, ती मुद्दाम माझ्या समोर तिची ओढणी पडायची, तिच्या आंब्याची खोल दरी पाहून मनात काहूर माजायचं, जयश्री ताईचा नवरा दिवसभर कामावर असायचा. जयश्री ताई घरात एकटीच असायची. दुपारी सामसूम असताना जयश्री ताई तेव्हा झोपेलली असायची तेव्हा तीच दार फक्त पुढे लोटलेले असायचं. दुपारी सगळे झोपलेले असायचे आणि आमच्या इथे एवढी रहदारी नसायची, जयश्री ताई दुपारची झोपलेली असताना मी तीच दार थोडं उघडून तिला न्याहाळत असत, ती झोपताना कधी ओढणी नव्हती घेत, तिचे ते उघडे पडलेले आंबे तिच्या ड्रेस च्या बाहेर पडू पाहायचे.

तिचा भला मोठा देह माझ्या समोर असायचा, माझा हा दिनक्रम रोजच्या रोज चालू असायचा, तिचा उंचपुरा देह माझ्या समोर असायचा, त्या भरलेल्या मांड्या , जयश्री ताई च्या गांडीच्या खापा , आह्ह्हह काय मस्त फीलिंग येयचा काय सांगू माझं मन जयश्री ताईला टोकण्यासाठी तडफडत असत, आमचा व जयश्री ताई चा टेरेस एकच असायचा तेव्हा जयश्री ताई तीच धुणं टेरेस वर वाळत टाकायची, दुपारी कुणाचे लक्ष नाही असे बघून तिची निकर बघायचो तिच्या निकर वर पांढरा पिंक डाग पडलेला असायचा तो निकराचा भाग कडक झालेला असायचा.

माझ्या लवड्याला आता जयश्री ताईला टोकण्याचं वेध लागले होते.

एक दिवस आमच्या गावाकडे लग्न होते नात्यामधले लग्न असल्यामुळे सर्वाना जायचं होते, पण माझी जायची इच्छा नव्हती म्हणून घरच्यांना सांगितले माझे कॉलेज मध्ये जायचे आहे मला नाही येयचा, घरच्यांनी जास्त फोर्स ना करता त्याचे ते निघून गेले, मला घरच्यांनी घर नीट सांभाळण्याची जबाबदारी दिली, आणि जयश्री ताईला माझ्या जेवणाची काळजी घेण्यास सांगितले, मी तेवढाच खुश झालो. मी जयश्री ताईला झवायचे स्वप्न पाहू लागलो. आता घरचे गावाला असल्यामुळे मला जयश्री ताई जेवण तयार करून ठेवायची. एक दिवस जयश्री ताईच्या नवऱ्याला नाईट शिफ्ट लागली. माझ्या मनात जयश्री ताईला झवण्याचा पक्का इरादा झाला होता. तिचा नवरा नाईट शिफ्टला निघून गेला होता, मी विचार केला आज तिच्या घरी जेवायला नाही जायचे मग ती विचारायला येईल तेव्हा घेयचं तिला घेऱ्यात..

साधारण रात्री 9.30 झाल्या असतील मी टी शर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट मध्ये होतो टीव्ही बघत सोप्यावर पडलो होतो. लवड्यामध्ये आणि गोट्यामध्ये जयश्री ताईला झवण्याच्या कल्पनेनं एक रोमांच आला होता त्यामुळे ट्रॅक पॅन्ट मधून पण लवडा स्पष्ट जाणवत होता, तेवढ्यात दार पूढे लोटण्याचा आवाज आला. समोर जयश्री ताई भरलेल्या अंगाची , पोपटी चमकदार टॉप, ब्लॅक टाईट लेग्गीस, त्यामधून तिच्या मांड्या दिसत होत्या, कंबरेचा घेर गांड बाहेर आलेली स्पष्ट दिसत होती, जयश्री ताईचे लांब केस, गळ्यात छोटेसे मंगळसूत्र, माथ्यावर कुंकू , ओठावर लाईट लिपस्टिक , डोळ्यात काजळ, पायात चांदीच्या पट्या, पायात जोडावे, हातात मोजक्या बांगड्या, जयश्री ताई इतकी सुंदर दिसत होती की बस, तीच मंगळसूत्र तिच्या आंब्यावर लटकत होते, दार उघडून तिने विचारले आज जेवायचं नाही का ? अरे जयश्री ताई तू ये ना घरात.. आज भूक नाही ग..

अरे पण सांगायचे तरी ना, सॉरी हा लक्षात नाही राहिले.. मी म्हणालो…

असा संवाद करत ती तिच्या नागीण चालीने घरात आली सोप्यावर बसली, तिच्या डोळ्यात चमक होती. मी म्हणालो तुमचे हे कुठे आहे , ती म्हणाली गेले आहेत कि कामाला जयश्री ताई च्या बोलण्यात जरा गावठी बाज होता.

तीच रूप बघून लवडा ट्रॅक पॅन्ट मध्ये उसळ्या मारायला लागला होता. टीव्ही वर गाणं चालू होते जयश्री ताई का थांबलीये मला कळून चुकले होते. आज जयश्री ताईची पुचीची खाज मी मिटवणार होतो. मी हळूच तिच्या हातावर माझा हात ठेवला, ती लाजल्या सारखे करून थोडं मागे सरकली आणि म्हणाली , ‘अरे कुणी तर बघीन कि एवढी घाई ? हो ना तू समोर असली का काही कळत नाही ग जयश्री ताई.. मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू लागलो, तिच्या भल्यामोट्या आंब्याकडे पहिल्यादा इतक्या जवळून बघू लागलो. तिने दाराकडे बोट दाखवले मी उठलो दाराची कडी लावली , पाठीमागे वळून जयश्री ताई माझ्या मागेच उभी, मी हि तिला चिटकलो जयश्री ताईला मिठी मध्ये घेतले, तिचे ओठ माझ्या ओठात घेऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत होतो.

ती थांबली , म्हणाली राहुल नको ना आपण पुढे काय करायला , हे योग्य आहे का, हे बघ तू मला खूप आवडते आणि तुला हि मी खूप आवडतो हे मला माहित आहे मी असे म्हणालो, मग कुणाला कळाले तर राहुल ? तिने प्रश्न केला.. मी म्हणालो नाही ग कुणाला नाही कळणार.. हंम्म्म असे म्हणून तिने तिचे ओठ माझ्या ओठात गुंफले, मी तिला वेड्या सारखे किस करू लागलो, तिच्या सर्व अंगाला मी माझ्या हाताने चालू लागलो … आह्ह्हह हंम्म्म माझ्या ओठाच्या स्पर्शाने तीच अंग अंग शाहारत होते. जयश्री ताईच्या गालावर , ओठावर , कपाळावर गळ्यावर मी वेड्यासारखा चुंबनाचा वर्षाव करत होतो ती मला एकदम घट्ट बिलगली होती.

एकमेकावरचा चुंबनाचा तुफान वर्षाव झाल्यानंतर आम्ही एकमेकांचे कपडे काढण्यासाठी धडपडू लागलो, मी तिचा टॉप कडून टाकला, आत मध्ये तिने ब्लॅक ब्रा घातलेली, ब्रँडेड ब्रा वर फुलांची डिजाईन आह्ह एक नं सेक्सी दिसत होती , आंबे बाहेर पडू पाहत होते, जयश्री ताई ने माझी ट्रॅक पॅन्ट खेचून काढली.

तिला मी सोप्यावर परेंत आणून झोपवले आणि तिची ब्लॅक लेग्गीस काढून टाकली आःह्ह्हह्ह तिच्या त्या उंच देहाच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या मी किस करू लागलो मांड्यावर, तिच्या उघड्या मांड्यावर माझा हात मी फिरवू लागलो जयश्री ताईच्या तोंडामधून आह्ह्हह आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह आह आवाज येऊ लागले, जयश्री ताई ने आत मध्ये ब्लॅक निकर व त्यावर पांढऱ्या रंगाच्या फुलांची डिझाईन होती, जयश्री ताईच्या पुची मध्ये आग लागली होती, पापलेट सारखी तिची रसाळ पुची निकर मधून फट दिसत होती आह्ह…

जयश्री ताई सोप्यावर पहुडली होती आणि मी तिच्यावर, मांड्या चोळत किस करत होतो आता मी तिची निकर काढून टाकली, पुची भिजून चिंब झाली होती, मी माझे ओठ जयश्री ताईच्या पुच्चीच्या ओठावर टेकवून माझ्या ओठात घेतले , मी जयश्री ताईची पुची चाटू लागलो तिच्या पुच्चीवर विरळ केस होते , तिच्या पुचीचा ओठ विलग करून तिचा पुच्चीचा गुलाबी दाना चोखत होतो, आह्ह्हह आह्ह्हह्ह जयश्री ताईची रसाळ पुच्ची मी वेड्यासारखा चाटत होतो जयश्री ताई माझ्या डोक्याला पकडून माझं तोंड जोरात पुच्चीत दाबत होती, आह्ह्हह आई ग राहुल माझी पुच्ची आह्ह्हह चाट रे माझी पुच्ची, माझा नवरा नाही देत रे असे पुच्ची चाटण्याचे सुख, राजा चाट अजून जोरात हंह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्ह्ह हम्मम्म्म पुच्ची माझी आह्ह असे जयश्री ताई ओरडू लागली. आता तिला सोप्यावर उलटी केली.

तिच्या भरलेल्या गांडीवरून मी हात फिरवू लागलो, जयश्री ताईची मोठी गोल गांड माझ्या समोर होती, तिच्या गांडीच्या चिरे मधून मी जीभ फिरवत होतो, आह्ह्ह आई ग काय मजा येतीये राहुल, काय यार जादू आहे तुझ्या जिभेत, मी जयश्री ताईच्या मोट्या गांडीचे भोक चाटू लागलो आह्ह्हह जयश्री ताईचे गुलाबी भोक मी पहिल्यादा चाटत होतो, तिच्या वळणदार कंबरेवर किस करत होतो, तिच्या उघड्या पाठीवर किस करत करत तिच्या ब्रा च्या हुक्का परेंत पोहचलो, तिचे ब्रा चे हुक काढलं, मी तिच्यावर होतो, तिच्या गांडीच्या चिरेत माझा बुल्ला घुसू पाहत होता.

मी तिच्या मानेवर किस करत होतो, आता तिला सोप्यावर सरळ झोपवले.

सरळ करून तिचे फुगलेले आंबे मी माझ्या हातात घेऊन दाबू लागलो, जयश्री ताईची आंब्याची बॉंडे आता कडक झाली होती, मी आंबे जोर जोरात चोखु लागलो, तिच्या आंब्यामध्ये तोंड खुपसून आंबे चोखु लागलो , जयश्री ताईचं शरीर वेडेवाकडे होत होते, तिचे मांसल शरीर मी कुस्करून टाकत होतो, जयश्री ताई नागडी माझ्या खाली होती, ती माझ्या कडून तीच शरीर चोळून घेत होती, माझा बुल्ला कडक आणि लांब सडक झाला होता, तिच्या तिच्या विरळ केसाच्या पुच्चीवर माझा लवडा मी घासत होतो.

जयश्री ताईला म्हणालो तू वरती ये आणि माझ्या तोंडावर तुझी पुच्ची घास, मी खाली आलो आणि तिने माझ्या तोंडावर बसून तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर घासायला चालू केली, मी पण जयश्री ताईची पुच्ची जोशात चाटू लागलो, ती खाली वाकून माझा लवडा आईस्क्रीम सारखा चाटू लागली, माझ्या लवड्याची चंबडी माघे करून माझ्या बुल्ल्याची सुपारी तोंडात जात नसताना चोखुन काढू लागली, आह्ह्हह्ह्ह जयश्री ताई भोगळी माझ्या सर्व अंगाचा उपभोग घेत होती. तिची भलीमोठी गांड माझ्या तोंडावर घासत होती, तिने तिचे केस मोकळे सोडले होते, एखादी कामदेवि प्रसन्न झाल्यासारखे मला वाटत होते, आह्ह्हह आई ग आह्ह्हह्ह्हह आह्ह्हह्ह्हह्ह्ह राहुल तुझा लंड खूप मोठा आहे रे, शेजारची जोशी बाई सांगत होती आह्ह्हह्ह , पण आता विश्वास पटला, ( जोशी बाईची नंतर सांगेन कथा व नावाचा निवळ योगायोग समजावा).

आह्ह्हह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह राहुल असे ओरडून जयश्री ताईने पुच्चीच पाणी माझ्या तोंडात सोडले , आह्ह्ह हंम्म्म मी माझ्या जयश्री ताईच पुचीच पाणी पिऊन टाकले. जयश्री खाली सोप्यावर झोपवले माझा लंड सोडून ती खाली आली माझ्या सोप्यावर पाय फाकवले , माझा लांबलचक कडक लंड जयश्री ताईच्या तुपाटलेल्या पुची मध्ये सेट केला, आणि सटकन जयश्री ताईच्या पुची घुसवला, आह्ह्हह्हह्ह्ह जयश्री ताईच्या गरम पुच्ची मध्ये माझा लंड,, मी तिची पुच्ची झुवून काढू लागलो, तिची उंची जास्त असल्यामुळे पाय लांब परेंत पसरलेले होते, तिच्या पुचीमध्ये माझा जाडजूड लंड घुसळून मी काढत होतो.

जयश्री ताई माझा लंड तिच्या गांड उचलून उचलून घेत होती, तिच्या रसाळ पुच्ची मध्ये ताक जसे घोळवे तशी तिची पुच्ची माझ्या लवड्याने घुसळून निघत होती , आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह राजा टोक रे माझी पुच्ची आह्ह्हह माझा नवरा नाही रे असे सुख देत दोन मिनिटात गळतो आईघाला आह्ह्हह्ह्ह झव झव झव झव सोन्या माझी पुच्ची आह्ह्ह जयश्री ताईने पेट घेतला होता, जयश्री ताई पेटली होती, मी जयश्री ताईची पुच्ची मध्ये अग्नीने धुमाकूळ घातला होता, मी माझ्या लवड्याने तिची पुच्ची रगडून काढत होतो, जयश्री ताईचे आंबे गदागदा हालत होते, जयश्री ताई माझ्याकडून कचुन झवून घेत होती… आह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग मेले राहुल चेच माझी पुच्ची आह्ह्हह्हह्ह्ह हम्मम्म्म आह्ह्हह्ह झव झव रे कुत्र्या आह्ह्ह राहुल आज फाडून टाक माझी पुच्ची…

घे जयश्री ताई आह्ह घे पुच्चीत माझा लवडा आह्ह्ह घे , माझा लवडा गरम गरम रॉड.. घे पुच्चीत आह्ह्हह्ह मी चवताळून जयश्री ताईला झवत होतो, जयश्री ताई तिची गांड उचलून माझा लंड पुच्ची मध्ये रोवून घेत होती, आह्ह्हह्ह आह्ह्ह आई ग राहुल मेले रे मी, माझी पुच्ची फाड रे आज, मी भेभान होऊन जयश्री ताई ची पुच्ची टेचत होतो.. तिचे पाय खांद्यावर घेऊन तिच्या पुच्चीमध्ये माझ्या लवड्याने मी थैमान घालत होतो…

नुसती काचाकच झवाझवी करत होतो, एकमेकांना कुत्र्या सारखे झवत होतो चाटत होतो…

जयश्री ताई चा गांड हलवण्याचा स्पीड वाढला ओरडू लागली मोठयाने, आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह आह्ह्हह्ह्ह हंम्म्मम्म्म आह्ह्हह्ह आई ग ए झव झव झव अजून जोरात टोक आह्ह्ह टोक टोक अजून जोरात आह्ह्हह्ह झव झव आज भोसडा कर पुच्चीचा माझा आह्ह्हह्ह्ह आई देवा, माझा नवरा नाही रे असे स्वर्ग सुख देत आह्ह्हह्ह्हह पुच्ची माझी पुच्ची आह्ह्ह तुझा लवडा दे ठेऊन माझ्या पुच्चीत कायमचा आह्ह्हह्ह्ह असे जयश्री ताईचे बोलणे ऐकून मी पण तिला झवायचा स्पीड वाढला ,,,

आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्ह मी आले आह्ह्हह पाणी येते आह्ह्हह आह्ह्हह आआह्ह आई ग असे म्हणून जयश्री ताईने तिच्या पुच्चीतून पाणी सोडले, मी लंड बाहेर काढला आणि तिची पुच्ची जिभेने चाटून काढली, तिच्या चेहऱ्यावर पहिल्यादा एवढे समाधान बघत होतो, तिच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता..

माझा लवडा अजून कडक लांबसडक आणि जाडजूड होता, तिने दोन्ही हाताने आंबे घट्ट पकडून धरले, मी वरती तिच्या आंब्याच्या फटी मध्ये लंड घुसळून घुसळून माझे मलाई दार पाणी तिच्या आंब्यावर सोडले आणि तिच्या तोंडावर एक वीर्याची पिचकारी उडाली..

आईस्क्रीम सारखा लंड चाटून काढला तिने.