ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿವಾಹ ಬಾಗ – 3

ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾದರು ಇನ್ನು ಅವರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗು ಹೊರ‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗನಂತೆಯು ಹಾಗು ಮನೆಒಳಗಡೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆಯು ಬದುಕಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮೊದಲು ಮಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಶಿರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತ ಈ ವಿವಾಹದ ಸಂಭಂದಗಳು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ‌ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಬಾಳಿರಿ, ಧೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಎಂದು ಆಶಿರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನೂತನ ವಧುವರರು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ,

ನಂತರ ಮಾಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಶಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಇಬ್ಬರಿಗು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮಾಯಳ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭೊಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದುವರೆಗು ಮಗನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಇಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಿನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನೊಸುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆ ಮರೆತಂತೆ ಎಲೆ ಖಾಲಿಯಾದರು ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಲೆ ಇದ್ದರು ಇದನ್ನು ‌ನೋಡಿದ ಮಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೊಸ‌ ಅತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬಡಿಸೋಣವೆ ಎಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಚುತ್ತಾ ಸಾಕು ಎಂದು ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಮುಂದಾದರು.

#ಮನುಕಾಮಕಥೆ

ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಕತ್ತಲಾಗುವ ವರೆಗು ಕಾಯಬಾರದು ಹೇಳಿದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತೆರಳಿದರು, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿದರು, ಇತ್ತ ಮನೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೆ ವಿವಾಹವಾದ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತ ನಾಚುತ್ತಾ ನಸುನಗುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಶ್ವ ನಗುತ್ತಲೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯನ್ನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆ ತಾಳಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನೀನಿನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಯಳ‌ ಮೈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಂಪಿಸಿತು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲಬಾರಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೌದು ” ರೀ” ನಾನಿನ್ನು‌ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಂದು‌ ನಾಚುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೀ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಗಂಡನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡವ ಹಾಗೆ ಬಹುವಚನ ಬಳಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡನು ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥದ ಕೋಣೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಾಯಿ ಮಗನ ಆಲಿಂಗನ‌ ನೋಡಿ ತಾವೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿದರು, ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ‌ಕುರಿತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ ನಾವು ಮೂವರು ಇಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೊರ ನಡೆದರು, ಮಾಯಳ ತಾಯಿ ಮಾಯಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೊ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ಹೋದಳು, ಕೊನೆಗೆ ಮಗಳು ಮಾಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾಗಳು ಅಮ್ಮ ಹಾಗು ಹೊಸ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಬರಿ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಮನಸಾರೆ ಆನಂದಿಸಿ ಎಂದು ಅವಳು ಸಹ ಹೊರ ನಡೆದಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಳು ಇತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರೆ ಇನ್ಜು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸಂಜೆ ಪ್ರಸ್ಥ.

ಮಾಯ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಗನಿಗೆ‌ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ತಾನು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಳು ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿಲನವನ್ನು ನೆನೆದು ಖುಷಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದನು, (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಮಾಯಾಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಲಿರುವೆ)