ದೈವ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾ ೫

ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಭವ ವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..

ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಾನು ಆ ದೀಪಕ್ ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮದಾಟ ನಂತರ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕಾಮ ಕ್ರಿಡೆ ಮಾಡು ವ ಧಾರಲ್ಲಿ ನಿರತ ವಾಗಿದ್ದ, ಮದುವೆ ಆದರೂ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೋತೆ ಕಾಮದಾಟ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಪುರಾಣ ನೆನಪು ಅವನಿಗೆ… ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದೀನವೂ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಜೋತೆ ಮಲಗೀಯೂ ಅವಳೀಗೆ ಮುದ್ದಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಮೂಡು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ನಗ್ನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಫೋಟೋ ಕೇಳುತ್ತೀದ್ದ.. ಯಾಕೊ ಈಗ ಅಂತಾ ಬಯ್ಯದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೂಪ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ನಿಗುರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೋಡನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಗ್ನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಫೋಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೆ ಸುಮಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮುದ್ದಾಡುತಿದ್ದೆನೆ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಆ ರೀತೀ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೋತ್ತಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಸರೀ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೊಟೋ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾ ನಾನು ದೀಪುನಾ ಕೆಳಗಿದೆ ಆಗ ಅವನು

ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೀಪೂ ಅವನು ಬೆಳದ್ದದ್ದು ಅವನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೊಂದಿದ್ದಳು.. ಸುಮಾರು 38 ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಳು.. ಅವಳುದೀಪು ಇಬ್ಬರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀದ್ದರು. ದೀಪೂ ಇನ್ನು 6 ನೆ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವನು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ… ಮಹಾದೇವಿ ಕೂಡ ದೀಪೂನಾ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು… ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಯಲೀ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ…

ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀಪೂನಾ ಬೇಗ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೀ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೀಪುಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೋಡಿಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.. ದೀಪುಗೆ ದೀನಾ ಮುತ್ತು ಕೋಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವದರಲ್ಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನೊ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ.. ರಾತ್ರಿ ದೀಪೂ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ.. ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ದೀಪೂನಾ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಂತಾ ಹೋಗಳುತಾ ಮುತ್ತು ಕೊಡತಾ ದೀಪುನಾ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಲುಗುತ್ತೀದ್ಥಳು.. ಆಗಿನ್ನೂ ದೀಪು ಚಿಕ್ಕವನು ಅವಳ ಅತ್ತೆಯ ಮನದ ನೋವು ತಿಳಿಯದವನು..

ದೀಪೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಂದರೂ ದೀನಾ ಅವನೀಗೆ ಅವರತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ ಒಂಥರಾ ನಾಚಿಕೆ

ಅವಳು ಅವನ ಶಿಶ್ನ ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೊವಾಗ ಒಳ ಒಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಅವಳ ನಗ್ನ ರೂಪ ಕೂಡಾ ದೀಪೂಗೆ ಹೋಸದಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾದೇವಿ ತಾನು ನಗ್ನವಾಗಿ ದೀಪೂ ಜೋತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಹಾಗೆಯೆ ನಗ್ನವಾಗಿಯೆ ದೀಪೂನಾ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊೊಯ್ದು ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ದೀಪುನಾ ತನ್ನ ನಗ್ನ ಶಾರಿರ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊರಳಿಂದ ಲಿಂಗ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ… ಆದರೆ ದೀಪುಗೆ ಆ ವಿಭೂತಿಮಯ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದು ಖುಷಿ… ಅತ್ತೆಗೆ ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ… ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ನಗ್ನ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ರೂಪ ಅವನ ತಲಿಯಲಿ ಸದಾ ಮೂಡಿತ್ತು

ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತೀ ನಗ್ನ ರೂಪ ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ರೆಕ ಗೋಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದೀಪೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ… ಆಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಾಯಿತು.. ಅವನ ಹೆಂಡತೀಗೂ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೋಳ್ಲಲು ಹೇಳೀ ನಸು ನಗುತ್ತ ಫೋನ ಇಟ್ಟೆ… ಮರುದೀನ ದೀಪು ಕಳಿಸಿದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಆಹಾ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡು ಬಾಥರೂಂ ಹತ್ತರ ನಡೆದೆ.. ನನ್ನ ಬೆರಳಾಡಿಸಲು

Bye..

ದೈವ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾ ೧೨೩೪ರ ಅನಿಸಿಕೆ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಿರ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ೧೨೩೪ ಓದಿ ಇರುತ್ತಿರ ಬಹಳ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ದೈವ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾ ೧೨೩೪ ಓದಿರಿ…