ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದು – ಭಾಗ 2

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ.. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಕುಮಾರ್.. ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಡಿ ಆಗಿ ಅವಳ ಮಾವನ ಕೋಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವಳ… ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ಮಾವ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದ…. ಅವಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು… ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ…. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಮ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ…. ಹಾಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಚದ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು…. ಅಂದರೆ tunne ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ… ಅವಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಕಾಮದ ದಾಹ ಉಕ್ಕಿ ತಡೆಯಲು ಆಗದೆ… ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಮಾವನ tunne ಯ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸವರಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದವಳೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ತಂದವಳೇ ಬಾತರೂಮ್ ಗೆ ಓಡಿಹೋದಳು…. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಲಂಗದ ಸಮೇತ ಎತ್ತಿ ಬದನೇಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ nekki ತನ್ನ tullina ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿದಳು…. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ tullina ಮೇಲೆ ಸವರಿ…. ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ tullina ಒಳಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ನೂಕಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು…. ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ರಸ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು… ಸುಖ ಪಟ್ಟು…. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು… ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು… ಆಗ ಅವಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು…. ಖುಷಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳ ಮಾವ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು…. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು… ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಹಿಡಿದಳು…. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಅವಳ ಮಾವನನ್ನು ನೋಡಿದವಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ…. ಅವಳ ಮಾವ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ ಬದನೇಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕೊಟ್ಟು… ಮುಗಿತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದನು… ಆಗ ಅವಳು ನಕ್ಕು ಏನು ಹೇಳದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಳು….

ನಂತರ ಅವಳ ಮಾವ ತನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಸಿ…. ರೇಡಿ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಹಾಲ್ ಗೆ ಬಂದ…. ಅವನು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರೆದು ತಿಂಡಿ ತರಲು ಹೇಳಿದ…. ಅವಳು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಳು…. ಅವಳು ತಿಂಡಿ ತಂದು ಮಾವನಿಗೆ ಬಡಿಸಲು ಬಗ್ಗಿ ಬೇಕಂತಲೇ ತನ್ನ ಸೆರಗು ಜಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಮೊಲೆಯ ಸೀಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ… ಮತ್ತೆ ಸೆರಗು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಬಡಿಸಿದಳು… ಅವಳ ಮಾವ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ರೂಮ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೊದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ…. ಅವಳು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಆಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾವ…. ನೀವು…. ಅದು ನೀವು… ಅಂಥ… ಹೇಳಲು

ಓಹ್ ಹೌದಾ… ಅಂಥ ಅವಳ ಮಾವ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕನು ಆಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು… ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದರು…. ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ದಾಹ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ…. ಅವರ ದೇಹಗಳು ಕಾಮದ ದಾಹ ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರ ನೋಟ…. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲವೇನೊ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಸಿ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸಿ… ಅವಳ ಮಾವ ರೂಮಿನ ಕಡೆ ನಡೆದ…… ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ದೃಶ್ಯ ನೆನೆದು.. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ….. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸೊನ ಅಂತ ಕೂಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ…. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವಳು ಏನನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ… ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಾವನ ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು…… ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ…
ಅವಳು : ಏನು ಮಾವ ಕರೆದಿದ್ದು….
ಮಾವ : ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಆಯ್ತಾ?
ಅವಳು : ಹೂ ಮಾವ…
ಮಾವ : ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಾ…
ಅವಳು : ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ…
ಮಾವ : ಹೌದಮ್ಮ… ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ…
ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮೂಡಿತು…
ಅವಳು : ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾವ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸರು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ… ನಾನು ಮಾತ್ರ… ಅಂಥ… ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳೆ… ಆಗ ಅವಳ ಮಾವ… ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು… ಅವಳ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು…
ಮಾವ : ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ tunne ಮುಟ್ಟಿ ಬಾತರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದನೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲು….. ಅವಳು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಮಾವನ ಮುಖ ನೋಡಿದಳು ಆಗ ಅವನು ನಕ್ಕು…