ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ – ಭಾಗ 3

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ.. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಕುಮಾರ್.. ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ…..

ಅವಳು ಅವನ tunne ಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮರುಕ ಪಟ್ಟು.. ಈ tunne ಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬಂತೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ tunne ಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ kondalu ಅದು ಅವಳ ಗಂಟಲು ವರಗೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತಗೆದಳು…. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಅವನ tunneya jothe ಆಟವಾಡುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಳು… ಅವನು ಈ ಸುಖ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಅವಳ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವನ tunne ಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ನೂಕಿದ ಆಗ ಅವಳು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿ

ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.. ಅವನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ.. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಅವನು tunne ಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ಗಂಟಲು ಆಳಕ್ಕೆ ನೂಕಿದ ಇದನ್ನು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ 20 ಸಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವನ tunne ಚಿಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು tunne ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವಳ ತಲೆ ಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ… ಇದನ್ನು ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಅವಳು support ಮಾಡಿದಳು.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ… ಅದು ಅವಳ ಬಾಯಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು… ಅದರ

ರುಚಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ tunne ಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ tunneya ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮಲಗಿತ್ತು,,, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಅವನ tunne ಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚಿಪಲು… ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಗರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತರಹ ಆಯಿತು…. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳು ಈ ಸಲ ಬಾಯಿಂದ tunne ತಗದು ಅವಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದು… ನನ್ನ tullu nekkuva ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು… ಆಗ ಅವನು ನಾನು ಇದುವರಗೂ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿನ tullannu ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ,, ಆಗ… ಅವಳು ಹೌದಾ ನನ್ನ ರಾಜ…. ಇದೊ ನೋಡಿಕೊ… ಆದರೆ nekkuvudu ಬಿಡಬೇಡ ಅಂದು ಅವಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ tullu ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು malagidalu ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ…. ಅವಳ tullu ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ….

“ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಿನ್ shave ಮಾಡಿದ್ದ… ಅವಳ tullu ರೂಮಿನ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತ್ತ.. ಅವಳ ಕಾಮ ದಾಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು tullina ಸೀಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ tullina ರಸ ಹನಿ ಹನಿ ಆಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಅವಳ ಟಿಕದ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತ್ತು….”

ಇದನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ಅವನು ಅಬ್ಬಾ ಎಂಥಾ tullu ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಅವಳ tullina ಮೇಲ್ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವಳ tullannu ಅಗಲಿಸಿದ….. ಅವಳ tullu ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ತಳುಕುತಿತ್ತು… ಇವನು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರ ಚಾಚಿ ಅವಳ tullina ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ ಆಗುವಂತೆ nekki ಬಿಟ್ಟ…. ಆಗ ಅವಳು ahhh ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ tullige otthi kondalu ಆಗ ಅವನು… ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂತೆ ಅವಳ tullannu ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ nekkalu ಶುರು ಮಾಡಿದ…. 10 ನಿಮಿಷ ಅವನು ಅವಳ tullu ನೆನೆದು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ nekkida ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಯಾವುದರ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಈ tullina ಸುಖವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಗಳು…. ಅವನು nekkida 10 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ರಸ ಬಿಡಲು…. ಅವನು ಈ ಭಾರಿ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರ ತಗೆದು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ

ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ tullina ವಾಸನೆ ಸವಿದ… ಅದು ಘಮ ಘಮ ಎಂದು ಒಂದು ತರಹದ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಔಷಧೀಯ ತರಹ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವಳ tullannu ಅಗಲ ಮಾಡಿ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಅವಳ tullige ಹಾಕಿ nekkida…. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರಸವನ್ನು ಹಿರಿದ…. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ avan ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ tullu ಹಿಡಿದು ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ… ನಂತರ ಆ ಚಂದ್ರ ನಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿ ಹಾಕಿ nekkalu… ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಅನ್ನುವ ಹಾಗಾಯಿತು… ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಸ bittalu…. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿ ರಸ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ tullige ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು tullina ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ರಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೀರಲು ಶರು ಮಾಡಿದ… ಅವಳಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ tullige ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿದಳು.. ಆಗ ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ… ಅಲ್ಲಿನ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೀರಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿದ…. ಅವಳು ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮೈ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ahhh ahhh ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ಅವಳ ಚಂದ್ರನಾಡಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಅವಳು ತನ್ನ tullannu ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏಳೆದು… ನನ್ನ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ agalla ಕಣೋ…. ನಿನ್ನ tunne ಹಾಕೋ… ಬೇಗ… ಕಣೋ… ಎಂದು ಅವನ ಮುಖ ನೋಡದೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದಳು… ಆಗ ಅವನು ಸರಿ ಎಂದೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಅವನ tunne ಯನ್ನು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ tullina ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ… ಆಗ ಅವಳು…. ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು………………… ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ನನ್ನ ಬರವನಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ.. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ