ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ – ಭಾಗ 1

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ.. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಕುಮಾರ್.. ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ..

ಅವಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ಅದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮದ ಮದ ತುಂಬಿ ತಳುಕುತಿತ್ತು. ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಈಗ 37, ಆದರೆ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರು ಕೂಡ ಇವಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು
ಹಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ರೂಪ, ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆ ಅವಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಮೈ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸರನ್ನು ಅವಳ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ಮೈ ಮಾಟ.
ಈ ಮೈ ಮಾಟದಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಳ ದೇಹ ಸುಖವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮ ತೃಶೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಐದು – ಆರು ಗಂಡಸರ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದ ಇವಳು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮಾತ್ರ..

ಆ ಯುವಕ ಹೇಗೆ ಇವಳೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅಂದರೆ…
ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳು Personal assistant ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರೂ… ಆಗ 25 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು…
ಸಂದರ್ಶನ ದಿನ ಈ ಯುವಕ ಹೋದನು, ಈ ಯುವಕ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರುವವರು..
ಇಬ್ಬರ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಯಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನು ಇವನು ಮಾತ್ರ.. ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಖುದ್ದು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಇವನ ಸರದಿ ಬಂತು.. ಒಳಗೆ ಹೋದ ಆಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ… ನಂತರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಯಾವ ಅನುಭವವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ, ಆಗ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆ.. ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ದಂಗಾದಳು.. ನಂಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವೆ ಅಂದನು ಆಗ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುವಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ…

ಈ ಯುವಕ ಕಟ್ಟು ಮಾಸ್ತಾದ ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾರಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊ೦ದಿದ್ದ ಈತ… ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ ಅವನು…

ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪೆನಿ ಅವರು ಇವನಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರು..

ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇವನು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ಆಗ ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಹೋದಳು, ಅವಳು ಹೋಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಅವಳ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಳು… ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು, ಅವಳು ಇವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಸೋತ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಳು…
ಆವತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ರೇಡಿ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಎಂದಳು..

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಗೆ ಇವನು ಅವಳನ್ನು ತಲುಪಿದ. ನಂತರ ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದರು..

ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರು…
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು.. ಎರಡು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀಟಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಳು…

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ನಿಜ ಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ…